Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paso, Sanna"

    • Kirurgisen potilaan ohjaus potilaan näkökulmasta : kirjallisuuskatsaus 

      Lassila, Sannaleena; Paso, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
      Ohjaus on olennainen osa hoitajien ammatillista toimintaa ja tärkeä osa potilaiden hoitoa. Hyvin onnistuessaan ohjauksella on vaikutusta potilaiden ja heidän omaistensa terveyteen ja sitä edistävään toimintaan sekä ...