Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto"

    • "Ja sit mua sattu!" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsityksiä kivusta 

      Linna-alho, Janina; Mehto, Laura; Mäkihonko, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
      Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lapsen käsityksiä kivusta sadutuksen avulla. Opinnäytetyömme on osa kulttuuri lapsen pelon- ja kivunlievittäjänä- hanketta. Hankkeen ovat käynnistäneet Turun yliopiston hoitotieteen ...