Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Helsingin Jalkapalloklubin naispelaajien keskivartalon hallinta 

   Kantokoski, Tarja; Piironen, Outi; Viitanen, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2006)
   Alaselän ja lantion alueen rasitusvammat ja kiputilat ovat jalkapalloilijoille erittäin tyypillisiä. Keskivartalon hallinnan harjoittelun on tutkitusti todettu vähentävän ja ennaltaehkäisevän alaselän ja lantion alueen ...
  • Ryhmämuotoinen kuntoutusjakso sotainvalidien puolisoille ja leskille Kaunialan sotavammasairaalassa 

   Niskanen, Terttu; Sivonen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kaunialan sotavammasairaalan ryhmämuotoiselle kuntoutusjaksolle osallistuneiden kuntoutujien kokemuksia kuntoutusjakson sisällöstä sekä sen merkityksestä psykososiaaliseen- ja ...
  • Suositus keuhkoahtaumapotilaiden toimintakykytestistöksi : viitekehyksenä ICF-luokitus 

   Korpela, Heli; Paavola, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2006)
   Keuhkoahtaumatauti on Suomessa yleistyvä kansantauti, jonka vaikuttavin riskitekijä on tupakointi. Sairauden varhaisella toteamisella pystytään parantamaan ennustetta ja lieventämään taudinkuvaa. Iho- ja allergiasairaalassa ...
  • Keskoslasten motorinen kehitys : Alberta Infant Motor Scale (AIMS) -testistöllä arvioituna 

   Martikainen, Jessi; Saarinen, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.12.2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata alle 1 500 gramman painoisena syntyneiden keskoslasten motorista kehitystä kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden korjatussa iässä, sekä tuoda esille mahdollisia motorisen kehityksen ...
  • Käsityksiä ja kokemuksia tanssiperäisten vammojen riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä 

   Helpi, Lilli; Immonen, Kati (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.12.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ammattitanssijoiden, tanssinopiskelijoiden sekä fysioterapeuttien kokemuksia ja käsityksiä tanssiperäisistä vammojen riskitekijöistä. Lisäksi tavoitteena oli kerätä tietoa ...
  • Kunnon Testistö : yliopistoliikunnan käyttöön 

   Ruuskanen, Petra (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.12.2006)
   Opinnäytetyö on kaksiosainen tuotteistettu kehittämistyö, joka voidaan luokitella toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa lihaskuntoa testaava testipatteristo Helsingin yliopiston ...
  • Liikunnallinen elämäntapainterventio tyypin 2 diabeetikoille : prosessin kuvaus 

   Grönlund, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.12.2006)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on kannustaa tyypin 2 diabeetikoita terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Elämäntapaohjauksessa tavoitteinani on antaa osallistujille tietoutta tyypin 2 diabeteksesta ja liikunnan ...
  • Kilpa-aerobiccia harrastaville suoritettu lihastasapainokartoitus 

   Ruotsalainen, Riikka; Siponen, Emilia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millainen on yhteistyöseuramme kilpa-aerobiccia harrastavien lihastasapaino ja näiden tulosten pohjalta laatia heille lihashuoltoharjoitteita. Työ tehtiin yhteistyössä urheiluseura ...
  • Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla 

   Alaspää, Jonna; Jauhiainen, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli antaa Omnia ammattikoulun media-assistenttiopiskelijoille tietoa näyttöpäätetyöhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja ergonomiasta. Opinnäytetyömme tavoitteena on vastata kysymykseen " ...
  • Nuoruusiän idiopaattinen skolioosi : itseopiskelumateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille 

   Hakkarainen, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Työn tavoitteena oli tuottaa itseopiskelumateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille nuoruusiän idiopaattisesta skolioosista. Kouluikäisistä lapsista 80 prosentilla on todettu vartaloepäsymmetriaa, suurin osa näistä on ...
  • Juniorijalkapallovalmentajien tietämys lasten harjoittelusta, lihashuollosta ja jalkapallovammoista 

   Lindroos, Katja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vantaan jalkapalloseuran juniorivalmentajien tietämystä valmennukseen liittyvistä asioista. Kartoitettavia asioita olivat lasten valmennuksen toteuttaminen, lihashuolto osana ...
  • Yli 65-vuotiaiden kerrostaloasukkaiden kokemuksia VoiTas Rampata Rapuissa -toimintakokeilusta 

   Kuivalainen, Arja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.04.2007)
   Valtakunnallisen Voimaa Vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2004-2009) tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyvien ikäihmisten itsenäistä kotona selviytymistä tarjoamalla heille heidän jalkojensa ...
  • Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa 

   Hänninen, Matti; Pylkkä, Siina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää lisääkö itse toteutettu harjoittelu nilkan dorsaalifleksiosuuntaista liikelaajuutta tc-nivelen ollessa hypomobiili. Työ toteutettiin Tapanilan Erän miesten salibandyliiga-joukkueen niille ...
  • Kontulan vanhustenkeskuksen päivätoimintayksikön asiakkaiden fyysinen toimintakyky ja fyysinen toimintaympäristö 

   Tiina, Imponen; Marikki, Pennanen; Susanna, Vakkuri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.11.2007)
   Opinnäytetyömme on osa IKU-hanketta, joka on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Teknillisen korkeakoulun Sotera-instituutin yhteisprojekti. IKU-hanke on ikäihmisten kuntoutumista tukevien toimintaympäristöjen ...
  • Hartiarengasta stabiloivia lihaksia aktivoivia harjoituksia Flexi-Barin avulla perustuen kirjallisuuskatsaukseen värinäharjoittelusta ja EMG-mittaukseen 

   Blomqvist, Jenni; Holopainen, Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Olkapään ongelmat ovat todella yleisiä ja niiden hoito usein haastavaa. Olkapään ongelmiin liittyy usein häiriöitä proprioseptiikassa sekä lapaluuta tukevien lihasten heikkoutta, mikä estää olkaniveltä toimimasta normaalisti. ...
  • Hoitohenkilöstön kokemus työn fyysisestä kuormittavuudesta ja työympäristön kuormitustekijöistä 

   Salminen, Anna; Westerholm, Veera (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tarkastella hoitohenkilöstön työssä koettua fyysistä kuormitusta, sitä aiheuttavia tekijöitä sekä työympäristön vaikutusta koettuun fyysiseen kuormitukseen. Opinnäytetyömme liittyy ...
  • Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin 

   Hurme, Jani; Tynkkynen, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yksilöllisten Footbalance-pohjallisten käytön yhteyttä asiakkaiden liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin. Tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen survey -tutkimus. Tutkimushenkilöt ...
  • Tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen tasaaminen harmonikan soittotyössä 

   Markkula, Hanna; Kuparinen, Vesa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.04.2008)
   Harmonikan soittaminen on yhtaikaa sekä fyysisesti kuormittavaa työtä että äärimmäistä tarkkuutta, huippuun viritettyä koordinaatiota ja herkkää tulkintaa vaativaa taidetta. Tutkimusten mukaan monilla muusikoilla on soiton ...
  • Moto-kerho lapsen kehityksen tukena 

   Peltonen, Heidi; Kytöharju, Sari; Helosvuori, Anna (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 30.04.2008)
   Moto-kerho on erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntakerho, jota järjestetään Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Eritystä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitamme tässä työssä lapsia, jotka tarvitsevat tavanomaista ...
  • Ota Kunnon Askel 

   Jalonen, Susanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kävelykurssi, joka pohjautuu Suomen Reumaliiton 1992 perustamaan kävelykouluun. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Pirkkalan Virin kanssa. Tavoitteena oli selvittää kävelykurssille ...