Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Aiheympäristöstä esitykseksi : Mätäoja-esityksen valmistaminen 

   Perä, Rosa-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyö pohtii aiheympäristöstä esityksen valmistamista. Siinä tutkitaan Mätäoja-esityksen valmistusvaiheita aiheympäristön ollessa lähtökohtana. Esityksen teoria pohjaa hermeneuttiseen kehään, jossa osat muodostavat ...
  • Draaman ja teatterin sovelluksia nuorten työpajaympäristössä : kuvaus Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnan muotoutumisesta 

   Partanen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyö on kuvaus Lahden kaupungin nuorisopalveluiden Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnasta. Kirjoittaja on työskennellyt draamapajan työvalmentajana Dynamon ensimmäisellä projektikaudella vuosina 2006-2008. Nuorten ...
  • Eletty paikka esityksessä 

   Tuomivaara, Sini-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyössäni tutkin kahta paikkakohtaista (site-specific) esitystä Siurunmaa ja Kökar. Molemmat teokset ammensivat materiaalinsa esityspaikoistaan. Työssäni kysyn miten esityspaikat toimivat esitysten lähtökohtina ja ...
  • Esikoisohjaukseni : prosessin kuvaus 

   Vilja, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyössäni käsittelen ensimmäistä ohjaustyötäni. Ohjasin taiteellisena lopputyönäni Dario Fon ”Ei makseta! Ei makseta!” näytelmän talvella 2007. Pohdin työssäni omia lähtökohtiani esikoisohjaajana työprosessin eri ...
  • Esityksen valmistaminen muistojen pohjalta 

   Lauronen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytteeni pohtii esitystä ja työtapaa, jossa lähtökohtana ovat työryhmän muistot. Työryhmän jäsenten yksityisistä muistoista muokataan julkinen esitys. Tutkin esityksen valmistamista muistoja hyväksikäyttäen sekä tuon ...
  • Esitystaiteen kentällä : henkilökohtainen maastokartoitus 

   Päivärinne, Petra (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
   Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä on kartoittaa sijaintiani esitystaiteen kentällä. Oma käsitykseni ja lähtöoletukseni on, että työtapani ja teatterikäsitykseni ei edusta perinteistä katsantokantaa ja että esitystaiteella ...
  • Hakunilan Kultsa/Urban II hanke : pohdintaa yhteisöteatterin merkityksestä alueelle 

   Mansikkala, Mikaela (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis analyses what local community theatre activity means to an area and its residents, and whether this kind of activity is meaningful. The objective was to explore whether and how community art can help urban areas ...
  • Intuitiosta esitykseen : Lear-prosessi itsereflektion ja katsojapalautteen valossa 

   Alastalo, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   My final project presents the directing process of my experimental production based on King Lear by William Shakespeare. I describe the process from the first visions of the beginning to the completed performance and finally ...
  • Kaksoiselämäni teatteritaiteen palveluksessa : ammatti-identiteettini rakennuselementit 

   Honkaselkä, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   In my thesis I discuss the elements of my professional identity from the perspective of an actor, a director and a team. What are acting and directing to me? What are the problems in the symbiosis of acting and directing? ...
  • Keho, mieli ja minä : matkalla kokonaiseen näyttelijäntyöhön 

   Saastamoinen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Tämä opinnäytetyö on matka näyttelijäntyöhöni. Moninaiset koulut ja opettajat ovat muovanneet minua ja työskentelyäni. Koen tärkeäksi hahmottaa mistä näyttelijäntyöni koostuu. Käyn läpi vuosien varrella koettua ja opittua ...
  • Kehä III:n varrelta : 20 vuotta vantaalaista ammattiteatteria 

   Vilhunen, Anu-Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Vantaan ensimmäinen, ja edelleen ainoa ammattimainen puheteatteri Teatteri Kehä III perustettiin vuonna 1986. Teatteri Kehä III on ensimmäisiä ns. vapaita teatteriryhmiä, jotka halusivat itse päättää mitä esitetään, missä ...
  • Kirkkodraama Hyvinkäällä : omakohtaisesti koettuna 

   Laine, Jouni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyö lähtee liikkeelle kirkkodraaman alkujuurilta, etsien kirkkodraaman kansainväliseen syntyyn liittyviä seikkoja ja edeten kohti kirkkodraaman rantautumista Suomeen ja kehitystä tämän päivän kirkkodraamaksi. ...
  • Kun pelko astuu lavalle : eli kuinka opin elämään esiintymisjännityksen kanssa 

   Sarkkinen, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis focuses on stage fright; what it is and how to find the ideal solution in connection with stage fright. To find the way toward free expression; to find the way from lack of control to con-trol. It also describes ...
  • Lainattu todellisuus : tekijän huomioita ajankohtaisteatterista 

   Taskinen, Niko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee ajankohtaisteatteria. Tarkoituksenani on koettaa määritellä mitä käsite ajankohtaisteatteri tarkoittaa ja löytää niitä erityispiirteitä mitkä mahdollisesti erottavat ajankohtaisteatteriksi luettavat ...
  • Langan varassa : näyttelijä etsii oman esittämisensä eläytyviä ja teknisiä piirteitä 

   Pyykkönen, Paavo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Työn aihe on noussut kirjoittajan tarpeesta selvittää itselleen eroja erilaisten näyttelemisen tekniikoiden välillä. Hän kokee käyttävänsä rooliensa rakentamiseen aina samanlaista prosessia, joka ei ole minkään tietyn ...
  • Luovuus ja itsetuntemus ohjaajantyössä 

   Veikkanen, Marjaana (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This research deals with obstacles and opportunities with respect to creativity. It mainly focuses on the author's most meaningful discoveries as an individual and a professional in the field of theatre during the past two ...
  • Luovuus näyttelijäntyössä 

   Santavuori, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis considers creativity in acting and performing. The original question is how to construct roles creatively. The thesis also considers the quality of creativity at a general level. In addition, the question expands ...
  • Matka serkamolaiseen teatteriin : kohti sanatonta kerrontaa 

   Serkamo, Pia (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   A travelogue to serkamoan theater deals, just like its name implies, with the molding process of one theater opinion. It has been influenced by both Aristotle's poetry and Bertold Brecht's epic theater. Side by side with ...
  • Matka vapaampaan ilmaisuun : kohti itsensä kohtaamista 

   Männistö, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Kokemukseni teatterityöstä heijastavat tarvetta vapaampaan ilmaisuun. Voiko teatteria tehdä kysyen ”miltä sinusta tuntuu”? Kokemukseni näyttelijän- ja ohjaajantyöstä pohjautuvat pääasiassa kylmän ulkoiseen, fyysiseen ja ...
  • Mitä näyttelijä haluaa? : ohjaajan- ja näyttelijäntyön tarkastelua Legioonateatterin produktiossa Isä 

   Ritvanen, Irina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.04.2007)
   Tutkielman aiheena on esittävän taiteen opintoihini liittynyt ohjaajantyön projekti tamperelaisessa Legioonateatterissa. Projekti oli esikoisohjaukseni ja tärkeänä päämääränä siinä oli pyrkiä löytämään sellainen työskentelytapa, ...