Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Uupunut näyttelijä : ajatuksia teatteriammattilaisten työssäjaksamisesta 

   Antikainen, Essi. (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.06.2008)
   Opinnäytetyössäni käsittelen burnoutia, stressiä sekä työssäjaksamista teatterintekijän näkökulmasta. Pohjaan työni sekä lähdekirjallisuuteen että omiin kokemuksiini. Esittelen aluksi työuupumuksen ja stressiä ilmiöinä ja ...
  • Langan varassa : näyttelijä etsii oman esittämisensä eläytyviä ja teknisiä piirteitä 

   Pyykkönen, Paavo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Työn aihe on noussut kirjoittajan tarpeesta selvittää itselleen eroja erilaisten näyttelemisen tekniikoiden välillä. Hän kokee käyttävänsä rooliensa rakentamiseen aina samanlaista prosessia, joka ei ole minkään tietyn ...
  • Keho, mieli ja minä : matkalla kokonaiseen näyttelijäntyöhön 

   Saastamoinen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Tämä opinnäytetyö on matka näyttelijäntyöhöni. Moninaiset koulut ja opettajat ovat muovanneet minua ja työskentelyäni. Koen tärkeäksi hahmottaa mistä näyttelijäntyöni koostuu. Käyn läpi vuosien varrella koettua ja opittua ...
  • Ohjaajasta dramaturgiksi ja takaisin 

   Väätäinen, Heli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2008)
   Opinnäytetyössäni avaan tämänhetkistä teatterikäsitystäni dramaturgin ja ohjaajan näkökulmasta. Käytän esimerkkinä tuoreimman ohjaustyöni Nauruihmisen syntyprosessia ja eritoten Nauruihmistä esityksenä. Tarkastelen esityksen ...
  • Esikoisohjaukseni : prosessin kuvaus 

   Vilja, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyössäni käsittelen ensimmäistä ohjaustyötäni. Ohjasin taiteellisena lopputyönäni Dario Fon ”Ei makseta! Ei makseta!” näytelmän talvella 2007. Pohdin työssäni omia lähtökohtiani esikoisohjaajana työprosessin eri ...
  • Eletty paikka esityksessä 

   Tuomivaara, Sini-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyössäni tutkin kahta paikkakohtaista (site-specific) esitystä Siurunmaa ja Kökar. Molemmat teokset ammensivat materiaalinsa esityspaikoistaan. Työssäni kysyn miten esityspaikat toimivat esitysten lähtökohtina ja ...
  • Draaman ja teatterin sovelluksia nuorten työpajaympäristössä : kuvaus Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnan muotoutumisesta 

   Partanen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyö on kuvaus Lahden kaupungin nuorisopalveluiden Dynamo-hankkeen draamapajan toiminnasta. Kirjoittaja on työskennellyt draamapajan työvalmentajana Dynamon ensimmäisellä projektikaudella vuosina 2006-2008. Nuorten ...
  • Tulisielut ryhmätyön roihuissa : ryhmän ymmärtäminen teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä 

   Kauppala, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein moninaisissa työrooleissa ja ryhmätyöskentely kuuluu kiinteänä osana tähän työhön. Pohdin lopputyössäni ryhmädynamiikan ymmärtämisen vaikutusta työn tekoon. Analysoin esimerkkitapausten ...
  • Todellisuuksien risteävät tasot : ohjaajan identiteetin ja muotokielen löytämisestä 

   Tolvanen, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.05.2008)
   Opinnäytetyö käsittelee oman ohjaajanidentiteettini muodostumista ja oman ohjauksellisen muotokieleni hahmottumiseen johtaneita seikkoja. Käyn työssä läpi viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksoa, jonka olen ollut teatterin ...
  • Skene : musiikkiteatterikoulu nuorille 

   Heiskanen, Raine (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.03.2008)
   Opinnäytetyöni aihe on musiikkiteatterikoulu Skene, joka tarjoaa varhaisnuorille ja nuorille monipuolista perusopetusta ja harrastusmahdollisuuksia koko musiikkiteatterin saralta; niin laulun, tanssin kuin näyttelijäntyönkin ...
  • Nainen joka synnytti itsensä : Frida Kahlo peilinä ja inspiraation lähteenä 

   Leminen, Helena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee Frida Kahloa ja omaa henkilökohtaista suhdettani häneen. Tarkoituksenani on hahmottaa Frida Kahloa henkilönä ja taiteilijana. Pohtia, mikä meitä yhdistää ja miksi Frida Kahlosta on muodostunut ...
  • Aiheympäristöstä esitykseksi : Mätäoja-esityksen valmistaminen 

   Perä, Rosa-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyö pohtii aiheympäristöstä esityksen valmistamista. Siinä tutkitaan Mätäoja-esityksen valmistusvaiheita aiheympäristön ollessa lähtökohtana. Esityksen teoria pohjaa hermeneuttiseen kehään, jossa osat muodostavat ...
  • Esitystaiteen kentällä : henkilökohtainen maastokartoitus 

   Päivärinne, Petra (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
   Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä on kartoittaa sijaintiani esitystaiteen kentällä. Oma käsitykseni ja lähtöoletukseni on, että työtapani ja teatterikäsitykseni ei edusta perinteistä katsantokantaa ja että esitystaiteella ...
  • Teatterivaellus : elämyspedagoginen lähestymistapa näyttelijäntyöhön 

   Paavilainen, Kai (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.12.2007)
   Toiminta ja fyysisyys ovat näyttelijäntyön tukipilarit. Niiden kautta syntyy ajatus, läsnäolo, kontakti ja tarjoaminen. Ne ovat työn perusta. Näyttelijän tehtävänä on tehdä tarjouksia vastanäyttelijälle ja ohjaajalle sekä ...
  • Tilata vai antaa tilaa? : pohdintaa ohjaajan vaikutuksesta näyttelijän omistajuuden kokemukseen 

   Ekoluoma, Raisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyössäni käsittelen näyttelijän ja ohjaajan välistä vuorovaikutussuhdetta. Pohdin, kuinka ohjaaja toimillaan vaikuttaa näyttelijän kokemukseen omistajuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista yhteistä taideteosta ...
  • Esityksen valmistaminen muistojen pohjalta 

   Lauronen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytteeni pohtii esitystä ja työtapaa, jossa lähtökohtana ovat työryhmän muistot. Työryhmän jäsenten yksityisistä muistoista muokataan julkinen esitys. Tutkin esityksen valmistamista muistoja hyväksikäyttäen sekä tuon ...
  • Kehä III:n varrelta : 20 vuotta vantaalaista ammattiteatteria 

   Vilhunen, Anu-Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Vantaan ensimmäinen, ja edelleen ainoa ammattimainen puheteatteri Teatteri Kehä III perustettiin vuonna 1986. Teatteri Kehä III on ensimmäisiä ns. vapaita teatteriryhmiä, jotka halusivat itse päättää mitä esitetään, missä ...
  • Teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaito : mitä se on? 

   Videnoja, Emmi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) on suhteellisen uusi ja tuntematon ammattinimike. Harvat tietävät, mitä teatteri-ilmaisun ohjaaja tekee ja mitä hänen erityisosaamisensa on. Avaan teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä soveltavan ...
  • Lainattu todellisuus : tekijän huomioita ajankohtaisteatterista 

   Taskinen, Niko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee ajankohtaisteatteria. Tarkoituksenani on koettaa määritellä mitä käsite ajankohtaisteatteri tarkoittaa ja löytää niitä erityispiirteitä mitkä mahdollisesti erottavat ajankohtaisteatteriksi luettavat ...
  • Mitä näyttelijä haluaa? : ohjaajan- ja näyttelijäntyön tarkastelua Legioonateatterin produktiossa Isä 

   Ritvanen, Irina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.04.2007)
   Tutkielman aiheena on esittävän taiteen opintoihini liittynyt ohjaajantyön projekti tamperelaisessa Legioonateatterissa. Projekti oli esikoisohjaukseni ja tärkeänä päämääränä siinä oli pyrkiä löytämään sellainen työskentelytapa, ...