• Aiheympäristöstä esitykseksi : Mätäoja-esityksen valmistaminen 

      Perä, Rosa-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
      Opinnäytetyö pohtii aiheympäristöstä esityksen valmistamista. Siinä tutkitaan Mätäoja-esityksen valmistusvaiheita aiheympäristön ollessa lähtökohtana. Esityksen teoria pohjaa hermeneuttiseen kehään, jossa osat muodostavat ...