Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Intuitiosta esitykseen : Lear-prosessi itsereflektion ja katsojapalautteen valossa 

   Alastalo, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   My final project presents the directing process of my experimental production based on King Lear by William Shakespeare. I describe the process from the first visions of the beginning to the completed performance and finally ...
  • Kaksoiselämäni teatteritaiteen palveluksessa : ammatti-identiteettini rakennuselementit 

   Honkaselkä, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   In my thesis I discuss the elements of my professional identity from the perspective of an actor, a director and a team. What are acting and directing to me? What are the problems in the symbiosis of acting and directing? ...
  • Keho, mieli ja minä : matkalla kokonaiseen näyttelijäntyöhön 

   Saastamoinen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Tämä opinnäytetyö on matka näyttelijäntyöhöni. Moninaiset koulut ja opettajat ovat muovanneet minua ja työskentelyäni. Koen tärkeäksi hahmottaa mistä näyttelijäntyöni koostuu. Käyn läpi vuosien varrella koettua ja opittua ...
  • Kehä III:n varrelta : 20 vuotta vantaalaista ammattiteatteria 

   Vilhunen, Anu-Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Vantaan ensimmäinen, ja edelleen ainoa ammattimainen puheteatteri Teatteri Kehä III perustettiin vuonna 1986. Teatteri Kehä III on ensimmäisiä ns. vapaita teatteriryhmiä, jotka halusivat itse päättää mitä esitetään, missä ...
  • Kirkkodraama Hyvinkäällä : omakohtaisesti koettuna 

   Laine, Jouni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyö lähtee liikkeelle kirkkodraaman alkujuurilta, etsien kirkkodraaman kansainväliseen syntyyn liittyviä seikkoja ja edeten kohti kirkkodraaman rantautumista Suomeen ja kehitystä tämän päivän kirkkodraamaksi. ...
  • Kun pelko astuu lavalle : eli kuinka opin elämään esiintymisjännityksen kanssa 

   Sarkkinen, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis focuses on stage fright; what it is and how to find the ideal solution in connection with stage fright. To find the way toward free expression; to find the way from lack of control to con-trol. It also describes ...
  • Lainattu todellisuus : tekijän huomioita ajankohtaisteatterista 

   Taskinen, Niko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee ajankohtaisteatteria. Tarkoituksenani on koettaa määritellä mitä käsite ajankohtaisteatteri tarkoittaa ja löytää niitä erityispiirteitä mitkä mahdollisesti erottavat ajankohtaisteatteriksi luettavat ...
  • Langan varassa : näyttelijä etsii oman esittämisensä eläytyviä ja teknisiä piirteitä 

   Pyykkönen, Paavo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Työn aihe on noussut kirjoittajan tarpeesta selvittää itselleen eroja erilaisten näyttelemisen tekniikoiden välillä. Hän kokee käyttävänsä rooliensa rakentamiseen aina samanlaista prosessia, joka ei ole minkään tietyn ...
  • Luovuus ja itsetuntemus ohjaajantyössä 

   Veikkanen, Marjaana (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This research deals with obstacles and opportunities with respect to creativity. It mainly focuses on the author's most meaningful discoveries as an individual and a professional in the field of theatre during the past two ...
  • Luovuus näyttelijäntyössä 

   Santavuori, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis considers creativity in acting and performing. The original question is how to construct roles creatively. The thesis also considers the quality of creativity at a general level. In addition, the question expands ...
  • Matka serkamolaiseen teatteriin : kohti sanatonta kerrontaa 

   Serkamo, Pia (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   A travelogue to serkamoan theater deals, just like its name implies, with the molding process of one theater opinion. It has been influenced by both Aristotle's poetry and Bertold Brecht's epic theater. Side by side with ...
  • Matka vapaampaan ilmaisuun : kohti itsensä kohtaamista 

   Männistö, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Kokemukseni teatterityöstä heijastavat tarvetta vapaampaan ilmaisuun. Voiko teatteria tehdä kysyen ”miltä sinusta tuntuu”? Kokemukseni näyttelijän- ja ohjaajantyöstä pohjautuvat pääasiassa kylmän ulkoiseen, fyysiseen ja ...
  • Mitä näyttelijä haluaa? : ohjaajan- ja näyttelijäntyön tarkastelua Legioonateatterin produktiossa Isä 

   Ritvanen, Irina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.04.2007)
   Tutkielman aiheena on esittävän taiteen opintoihini liittynyt ohjaajantyön projekti tamperelaisessa Legioonateatterissa. Projekti oli esikoisohjaukseni ja tärkeänä päämääränä siinä oli pyrkiä löytämään sellainen työskentelytapa, ...
  • Naamion takaa : näyttelijäntyön palapelini 

   Jokelin-Muilu, Jelena-Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   The subject of this bachelor's thesis has its origins in the frequently asked question of an author; whether any of their own theatrical techniques correlate with those of any well-known theatrical personality. The aim of ...
  • Nainen joka synnytti itsensä : Frida Kahlo peilinä ja inspiraation lähteenä 

   Leminen, Helena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee Frida Kahloa ja omaa henkilökohtaista suhdettani häneen. Tarkoituksenani on hahmottaa Frida Kahloa henkilönä ja taiteilijana. Pohtia, mikä meitä yhdistää ja miksi Frida Kahlosta on muodostunut ...
  • Naiskomiikka : huumorista stand upiin, naurusta valtaan 

   Mykkänen, Suvi-Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   The final project deals with the question of female comedy and the comedy made by women. Comedy has traditionally been made by men and the woman has been the one who laughs. A funny woman has been a rare phenomenon. ...
  • Niin metsä vastaa : työtapoja koreografian ja tanssiteatterin tekemiseen 

   Arala, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Käsittelen työssäni sitä, miten tanssitaustaisena teatteri-ilmaisun ohjaajana toimin koreografina ja tanssiteatterin tekijänä. Pyrin kartoittamaan taiteellisen työni, tanssiteatteriteoksen Niin metsä vastaa, valossa ...
  • Ohjaajasta dramaturgiksi ja takaisin 

   Väätäinen, Heli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2008)
   Opinnäytetyössäni avaan tämänhetkistä teatterikäsitystäni dramaturgin ja ohjaajan näkökulmasta. Käytän esimerkkinä tuoreimman ohjaustyöni Nauruihmisen syntyprosessia ja eritoten Nauruihmistä esityksenä. Tarkastelen esityksen ...
  • Sanoin kuvaamaton : teatterintekijän pohdintoja intuitiosta 

   Mahlamäki, Anneli (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This thesis examines the concept of intuition from different aspects. The basis for this thesis has been the author`s experience about education as a supportive process for intuitive thinking. It studies what taking advantage ...
  • Silta yksilöstä yhteisöön : ryhmätyö teatterin tekemisen välineenä 

   Pitkänen, Heljä (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This final thesis focused on experimental knowledge of working in the group. The topic was approached from the perspective of the theatre group director. The thesis itself contains two practical theatre group examples. One ...