• Paikkojen dramaturgiaa elokuvassa 

   Pasanen, Kanerva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.12.2007)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, joka koostuu kirjallisesta työstä sekä teososasta, joka on käsikirjoitus 20-minuuttiseen lyhytelokuvaan. Kirjallinen työ käsittelee paikkojen dramaturgiaa elokuva- ja tv-käsikirjoittamisessa. ...
  • Paine-eron vaikutus ilmavuotokohdan ympäristön pintalämpötilaan 

   Immonen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.04.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin EVTEK-ammattikorkeakoulun fysiikan laitokselle. EVTEK-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin alat yhdistävä ammattikorkeakoulu. EVTEK-ammattikorkeakoulun ...
  • Pakkauseräkokojen mallintaminen hankintalogistiikassa 

   Kuikka, Heini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.02.2008)
   Opinnäytetyön tavoite oli pakkauseräkokojen mallintaminen ABB Oy, Drivesin hankintalogistiikassa. Tavoite oli kaksiosainen; toisaalta toimittajille on jatkuvasti lähetettävä tieto pakkauksesta tilauksen mukana, ja toisaalta ...
  • Palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasiat 

   Harju, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä Neste Jacobs Oy:lle suuntaa antava ohje palavien nesteiden varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioista. Ensimmäiseksi selvitimme Neste Jacobsin kanssa sopivan varastosäiliön, jota ...
  • Paljon puhuttu AJAX 

   Rimmanen, Pilvi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Web 2.0 viittaa toisen polven rikkaisiin verkkosovelluksiin, jotka lähestyvät käytettävyydeltään työpöydän ohjelmia. AJAX (Asyncrhonous JavaScript and XML) on ryhmä tekniikoita, joilla rakennetaan rikkaita verkkosovelluksia. ...
  • Palveluiden konsolidointi Vmware ESX -järjestelmään 

   Raunila, Sami (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2006)
   Tässä insinöörityössä vertaillaan fyysisten koneiden konsolidointitekniikoita ja perehtyy tarkemmin Vmware ESX Server 2.5 -arkkitehtuuriin. Konsolidointimenetelmistä käsitellään: palveluiden keskittäminen, fyysinen ...
  • Palveluiden laatu kuvantamisyksikössä 

   Paakkinen, Anette (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää asiakkaiden mielipide palveluiden laadusta kuvantamisyksikössä, johon kuuluu yksi erikoissairaanhoidon ja kolme perusterveydenhuollon toimipistettä. Tutkimus on osa laajempaa Työn ...
  • Palvelukeskeinen verkonhallinta 

   Rautanen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Tietoliikennepalveluita tarjoavien operaattorien haasteena on hallita tietoverkkoja palvelukeskeisesti. Muutos- ja huoltotöiden vaikutuksia asiakkaiden palveluihin on vaikea arvioida isoissa ja monimutkaisissa verkkokoko ...
  • Palveluntoimittajien etäkäyttöyhteydet 

   Mäkynen, Petri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin kolmannen osapuolen etäkäyttöyhteyksien toteuttamismahdollisuuksia. Työ tehtiin Fingrid Oyj:lle, joka vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Työn ensimmäisessä vaiheessa opiskeltiin yksityisten ...
  • Palvelutaloasukkaan hyvä suun hoito : Osio 4: ikääntyneen suun terveyden ja ravitsemuksen vastavuoroisuus 

   Hälikkä, Jaana; Jylli, Jonna; Niskanen, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
  • Palvelutalon asukkaan hyvä suun hoito : Osio 1: Vanhusten suun terveys ja sen vaikutus toimintakykyyn ja hyvään oloon 

   Könönen, Hanne; Lindberg, Sofi; Turunen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Opinnäytetyömme on osa hanketta nimeltään Palvelutaloasukkaan hyvä suunhoito. Hanke suunnattiin Helsingin kaupungin palvelutalojen henkilökunnalle sekä asukkaille. Hankkeen tarkoituksena oli kannustaa palvelutalojen ...
  • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : Osio 2: Vanhusten tyypillisimmät suun sairaudet ja suun kuivuus 

   Rosqvist, Heidi; Turunen, Mirva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Opinnäytetyömme ”Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito” on osa suun terveydenhoidon kehittämishanketta. Hanke on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen hammashuollon ja Vanhainkotien ja palveluasumisen asiakkaiden ...
  • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : Osio 5: Vanhuksen päivittäinen suun terveydenhoito 

   Kuosmanen, Katri; Lankinen, Minna; Pitkäniemi, Saija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Opinnäytetyömme on osa suun terveydenhoidon kehittämishanketta Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhushuollon ...
  • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : vanhuksen yleissairauksien ja suun terveyden vastavuoroinen yhteys 

   Laaksonen, Marjo; Väisänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Opinnäytteemme tarkoituksena oli antaa tietoa iäkkäiden suun terveydenhoidosta palvelutalojen hoitohenkilökunnalle, jotta he kykenisivät motivoimaan ja kannustamaan myös asukkaita päivittäisestä suun terveydestä huolehtimiseen. ...
  • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito. - Osio 6: hammashoitopalvelut, niiden sisältö ja saatavuus 

   Kirjatankki, Tarja; Lounasmaa, Aninka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
   Opinnäytetyömme Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen hammashuollon ja Vanhainkotien ja palveluasumisen asiakkaiden yhteistä hammashoidon kehittämishanketta. Yhteistyökumppaneina ...
  • Pandeiro-tekniikkaa perinteisessä sambassa ja uudemmassa populaarimusiikissa 

   Jaatinen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2006)
   Tavoitteeni opinnäytetyössä on esitellä erilaisia pandeiron soittotyylejä. Perinteisen tavan lisäksi esittelen uudemman tyylin, jota nimitän Suzano-tekniikaksi, joka muodostaa suuren osan työstä. Selvitän myös pandeiron ...
  • Panhuilunsoiton peruskurssien 1-3 sekä I/D-tason kurssisuoritusvaatimukset sekä ohjelmistoluettelo 

   Stanciu, Stefan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007-kevät)
   Koska panhuilu on vasta "aloitteleva" musiikkioppilaitossoitin, sille ei vielä ole valmiita tasokurssiohjelmistotaulukoita. Panhuilunsoiton opetuksen aloittamisen edellytyksenä on kurssivaatimusten ja ohjelmistoluetteloiden ...
  • Partituurista oopperaksi : laulajan työvälineet 

   Mäkelä, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Partituurista oopperaksi on tutkielma laulajan työprosessista ja sen hallinnan keinoista. Tämä kirjallinen opinnäytetyö perustuu muistiinpanoihin ja kokemuksiin Dorabellan roolin työstämisestä W. A. Mozartin oopperassa ...
  • Patentti- ja rekisterihallituksen puhepalvelujen kehittäminen 

   Immonen, Kristian (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.10.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Patentti- ja rekisterihallitukselle. Työssä selvitettiin puhepalvelu-järjestelmän kehittämisen vaihtoehtoja. Työn tavoitteena oli tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle selvitys siitä, miten ...
  • Patient hand hygiene compliance in the hemodialysis environment 

   Sierla, Meri; Tamminen, Peter (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.10.2007)
   Hand hygiene compliance of patients receiving hemodialysis treatment is a contemporary discussion topic among health care professionals in the Nephrology Clinic of Helsinki University City Hospital. The purpose of the ...