• "Ja se joutu lepäämään, ja sit se oli ihan terve." : myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytyminen kivusta ja pelosta sairaalassa 

   Lavonsalo, Sini; Leipälä, Jari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytymistä kivusta ja pelosta sairaalassa. Opinnäytetyö on osa viisivuotista hanketta Kulttuuri lapsen ja pelon lievittäjänä, jossa ovat mukana ...
  • "Ja sit ku" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsitys hoitotyöstä 

   Jakkula, Reetta; Koskenheimo, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää myöhäisleikki-ikäisen eli 4-6-vuotiaan lapsen käsitys hoitotyöstä. Opinnäytetyömme on osa tutkimus- ja kehittämishanketta "Musiikki ja draama lapsen kivun- ja pelonlievittäjinä". ...
  • "Ja sit mua sattu!" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsityksiä kivusta 

   Linna-alho, Janina; Mehto, Laura; Mäkihonko, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lapsen käsityksiä kivusta sadutuksen avulla. Opinnäytetyömme on osa kulttuuri lapsen pelon- ja kivunlievittäjänä- hanketta. Hankkeen ovat käynnistäneet Turun yliopiston hoitotieteen ...
  • "Ja sitten ruvettiin leikkimään" 

   Lehto, Marja; Leppälä, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa mitä kulttuurisia kivun- ja pelonlievitysmenetelmiä hoitajat käyttävät hoitaessaan pelokasta ja kivuliasta lasta, sekä miten he näitä menetelmiä käyttävät. Työmme on osa Helsingin ...
  • Jalkaterapian asiakkaiden jalkojen omahoitotottumukset vuosina 2003-2005 

   Klemetti, Mervi; Muroke, Jenni; Ojansuu, Mari; Tuohino, Teija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian jalkapisteessä hoidossa käyneiden eri-ikäisten asiakkaiden (n=346) jalkojen omahoitotottumukset ja niiden tarkoituksenmukaisuus sekä jalkaterien ...
  • Japanin musiikkimarkkinat : Japanin pop- ja rock-markkinoiden erityispiirteet suomalaisen musiikin näkökulmasta 

   Mäenpää, Kim (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.02.2008)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää suomalaisen pop- ja rock-musiikin vientimahdollisuuksia yhteen maailman kiinnostavimpaan ja ostovoimaisimpaan maahan, Japaniin, ja tuoda esille sen luonnetta suhteessa suomalaiseen ...
  • Jatkuu ensi viikolla : television draamasarjan tuotantotavat ja tuottajuus 

   Torkkel, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
   Opinnäytetyö on monimuototyö, joka koostuu kirjallisesta osasta sekä teososasta. Kirjallisessa osassa tutkin television draamasarjan tuotantoa ja tuotantoketjuja Suomessa ja Yhdysvalloissa. Käsiteltävänä on myös tuottajuus ...
  • Java 3D 

   Elomaa, Samuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
   Tämä insinöörityö kertoo Java 3D -ohjelmointirajapinnan perusteista ja sen käytöstä kolmiulotteisen tietokonegrafiikan luomisessa Java ohjelmointikielellä. Java 3D on rajapinta Java-ohjelmointikielelle, jonka avulla voidaan ...
  • Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena : Case Infopankki.fi 

   Härkönen, Helena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008-4-28)
   Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida julkishallinnon verkkopalveluiden roolia maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tukena sekä viranomaisten työn tukena. Esimerkkinä julkishallinnon verkkopalvelusta käsitellään ...
  • Julkisivumuurausurakan työturvallisuusmuistio 

   Nyqvist, Sam (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Rakennusteollisuudessa on kunnianhimoisesti työturvallisuustoiminnan lähtökohdaksi asetettu nolla tapaturmaa. Nollatapaturmatavoite osoittaa yrityksille suunnan, mihin halutaan kulkea: jokainen tapaturma tai terveyttä ...
  • Juniorijalkapallovalmentajien tietämys lasten harjoittelusta, lihashuollosta ja jalkapallovammoista 

   Lindroos, Katja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vantaan jalkapalloseuran juniorivalmentajien tietämystä valmennukseen liittyvistä asioista. Kartoitettavia asioita olivat lasten valmennuksen toteuttaminen, lihashuolto osana ...
  • Jäsentietokantaohjelmiston kehittäminen 

   Kulmala, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   iLEAPS (Integrated Land Ecosystem-Atmosphere Processes Study) on kansainvälinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa maa-ilmakehä rajapinnan tuntemusta. Opinnäytetyönä on tehty iLEAPS:ille "jäsenrekisteri"-sovellus, ...
  • Jätevesipumpun jalustan värähtelytutkimus 

   Valkonen, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin jätevesipumpun runkokokojen 66 ja 70 jalustaa. Grundfos Environment Finlandilla on kolme erilaista pumpunkiinnitystapaa. Tässä työssä perehdyttiin 3-version jalustaan. Moottori on kiinni ...
  • Kaaoksen ja järjestyksen jännitteessä : luonto-ohjelman The Nature of Rebirth hermeneuttinen sisällönluominen 

   Lampi, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.03.2007)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, jonka teososa on luonto-ohjelma/dokumenttielokuva The Nature of Rebirth, jonka toteutin yhteistyössä neljän muun opiskelijan kanssa. Toimin toisena käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana. ...
  • Kahden kulttuurin ääniä 

   Vierikko, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Opinnäytetyöni Kahden kulttuurin ääniä on monimuototyö, jonka teososa koostuu kuudesta suunnittelemastani ja äänittämästäni konkreettisen musiikin teoksesta. Materiaali on äänitetty 2006 kesällä ja syksyllä Suomessa ja ...
  • Kahdessa kuvantamisyksikössä tapahtuneet muutokset liikelaitokseen liittymisen yhteydessä vuosina 2005-2007 

   Dolk, Julia; Sonninen, Inna; Tissari, Meri; Turunen, Anu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahdessa kuvantamisyksikössä liikelaitokseen liittymisen yhteydessä työn organisoinnissa, työnjaossa ja toimintakulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tavoitteena oli kuvata ...
  • Kahvilatyöntekijöiden suhtautuminen kahviin ja kahvin valmistukseen 

   Romu, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kahvilatyöntekijät suhtautuvat kahviin ja kahvin valmistukseen sekä millaisena työntekijät näkevät kahvin osana kahvilan laatua ja liiketoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Kaksoiselämäni teatteritaiteen palveluksessa : ammatti-identiteettini rakennuselementit 

   Honkaselkä, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   In my thesis I discuss the elements of my professional identity from the perspective of an actor, a director and a team. What are acting and directing to me? What are the problems in the symbiosis of acting and directing? ...
  • Kamarimusiikkia musiikkiluokille : oppilaslähtöinen kuvaus Vantaan Peltolan koulun vuoden 2005 yhteismusisointiprojektista 

   Tötterström, Anna; Nurminen, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Syksyllä 2005 järjestettiin kamarimusiikkiprojekti Vantaan Peltolan yläkoulun musiikkiluokkien oppilaille. Projekti oli osa Stadian BaRokkia ja Kamuja -hanketta. Ryhmät saivat ohjausta kuuden viikon ajan ja opettajina ...
  • Kassajärjestelmän verkko-oppimisohjelma 

   Tammelin, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Tämän insinöörityön aiheena oli verkko-oppimisohjelman testaus. Verkko-oppimisohjelma kehitettiin Ruokakeskon uuteen kassajärjestelmään. Työssä käydään läpi uuden kassajärjestelmän toiminnallisuutta kassa- ja taustatoimintojen ...