Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Haasteena J. S. Bachin 2. luuttusarja BWV 997 : oppimisprosessi 

   Salonen, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Johann Sebastian Bachin toista luuttusarjaa Bwv 997 kokonaisvaltaisena oppimisprosessina. Tässä opinnäytetyössä reflektoin omaa tulkintaani kyseisestä teoksesta ja kerron kuinka tulkinta on ...
  • Haikaranpesän perhevalmennus: valmennuksen laatu asiakkaan näkökulmasta 

   Peuha, Anna-Mari; Pohja, Hanne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämän Näyttöön perustuva kätilötyö -hankkeeseen liittyvän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Kätilöopiston sairaalan Haikaranpesä-osaston perhevalmennuksen laatua asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus ...
  • HairPro Oy:n koulutusten myyntilähtöinen kehittäminen 

   Järvisalo, Eveliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin, miten hiusalan maahantuontiyrityksen HairPro Oy:n koulutuksia tulisi kehittää, jotta ne lisäisivät paremmin yrityksen myyntiä. Maahantuontiyrityksen koulutukset on suunnattu heidän asiakkailleen, ...
  • Hakunilan Kultsa/Urban II hanke : pohdintaa yhteisöteatterin merkityksestä alueelle 

   Mansikkala, Mikaela (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis analyses what local community theatre activity means to an area and its residents, and whether this kind of activity is meaningful. The objective was to explore whether and how community art can help urban areas ...
  • Harakka huttua keittää : lorut ja laulut yksivuotiaan lapsen arjen apuna 

   Kulmala, Leila (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Opinnäytetyöni käsittelee yksivuotiaan lapsen elämää ja lasten lorujen/laulujen merkitystä hänen arjessaan. Työni tarkoitus on löytää yksivuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa tai hoitajansa väliset päivittäin toistuvat ...
  • Harrastetori:tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa 

   Pesonen, Maaret; Nuija, Susanna; Hakkarainen, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Yhdessä-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää inklusiivista toimintaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja yleisopetuksen nuorten välillä Helsingin Maunulassa. Osallistuimme ...
  • Hartiarengasta stabiloivia lihaksia aktivoivia harjoituksia Flexi-Barin avulla perustuen kirjallisuuskatsaukseen värinäharjoittelusta ja EMG-mittaukseen 

   Blomqvist, Jenni; Holopainen, Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Olkapään ongelmat ovat todella yleisiä ja niiden hoito usein haastavaa. Olkapään ongelmiin liittyy usein häiriöitä proprioseptiikassa sekä lapaluuta tukevien lihasten heikkoutta, mikä estää olkaniveltä toimimasta normaalisti. ...
  • "Hauska kaupunki, joka toimii" : Euroviisujen 2007 isäntäkaupunki suomalaisessa sanomalehdistössä 

   Katajavuori, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.03.2008)
   Hirviömaskeissa esiintynyt heviyhtye Lordi voitti Ateenassa vuonna 2006 järjestetyn Eurovision laulukilpailun. Tästä johtuen Suomi toimi seuraavan vuoden euroviisujen isäntämaana. Kisat järjestettiin Helsingissä Hartwall ...
  • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian kulttuurituottamisen suuntautumisvaihtoehto : ensimmäisen opintonsa aloittaneen vuosikurssin seuranta 

   Hellberg, Salla (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 03.05.2006)
   This thesis is based on a questionnaire presented to pilot students on the Degree Programme in Media, at Helsinki Polytechnic Stadia, of 1999. The initial aim was to discover whether the school was of use in the transition ...
  • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvointitutkimus 2007 

   Harrington, Kaisa; Repo, Milla (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli antaa ajankohtaista tietoa Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella kerättiin tietoa opiskelijoiden terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, toimeentulosta, ...
  • Helsingin Jalkapalloklubin naispelaajien keskivartalon hallinta 

   Kantokoski, Tarja; Piironen, Outi; Viitanen, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2006)
   Alaselän ja lantion alueen rasitusvammat ja kiputilat ovat jalkapalloilijoille erittäin tyypillisiä. Keskivartalon hallinnan harjoittelun on tutkitusti todettu vähentävän ja ennaltaehkäisevän alaselän ja lantion alueen ...
  • Henkilökohtaisia valintoja : henkilökäsikirjoittaminen aihelähtöisessä dokumentissa 

   Mokkila, Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.03.2008)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö. Se koostuu dokumenttielokuvasta ja kirjallisesta tutkielmasta, jossa käsittelen aihelähtöisen dokumentin henkilökäsikirjoittamista. Kirjallisuuden ja suomalaisten ohjaajien haastatteluiden ...
  • Henkilöstön käsityksiä lähijohtamisesta kuvantamisyksiköissä : toteutuuko oikeudenmukainen johtaminen? 

   Holm, Nina; Pursiainen, Hannele; Virkkala, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.14.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää kuvantamisyksiköiden henkilöstöjen käsityksiä lähijohtamisesta. Tarkastelimme, toteutuuko oikeudenmukainen johtaminen tutkimuskohteina olevissa kahden kunnan erikois- ja ...
  • Hereillä konsertissa : konserttikäynti osana musiikin perusteiden opetusta 

   Lantta, Hanna-Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.01.2006)
   Esittelen opinnäytetyössäni konserttikäyntiprojektia, jonka toteutin Helsingin Konservatorion musiikin perusteiden (säveltapailu ja musiikinteoria) ryhmieni kanssa lukuvuonna 2004-2005. Keskeistä projektissa oli konsertissa ...
  • Hiilidioksidipäästöjen talteenotto-, varastointi- ja hyötykäyttömenetelmät 

   Pajanen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja, niiden talteenottoa, varastointia sekä erilaisia hyötykäyttömenetelmiä. Hiilidioksidin talteenottomenetelmät voimalaitoksista ...
  • Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon 

   Lautiainen, Mervi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.05.2008)
   Suomessa on noin 55 000 yli kolmikerroksista kerrostaloa, joista noin puolet on hissittömiä. Hissien rakentaminen vanhoihin taloihin on ollut viime vuosiin saakka melko vähäistä, mutta tulevaisuudessa hissien rakentaminen ...
  • Hitsausohjeet (WPS) hydraulisylintereille 

   Hajizadeh, Danesh (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.11.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin hitsausohjeiden (WPS) laatimista ja niiden hyväksymistä metallisille materiaaleille. Tutkimuksen tarkoituksena oli hitsausosaamisen kehittäminen ja alustavan hitsausohjeen (pWPS) laatiminen ...
  • HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin 

   Koljonen, Pauliina; Lindqvist, Annika (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Teimme opinnäytetyömme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorion eli HUSLABin virologian osastolla hiv- hepatiittityöpisteessä. Työn tavoitteena oli selvittää kuinka luotettavia immunokromatografiset HIV-pikatestit ...
  • HIV:n ja hepatiitin ehkäisy : artikkeli Länsi-Tallinnan sairaalan sähköiseen lehteen 

   Jaakkola, Pirjo; Kopu, Tarja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää tekiöitä joilla sairaalan työntekijät voivat ylläpitää ja edistää varotoimia ja käsihygienaa työssään. Etsimme vastausta kysymykseen: ”Miten motivoida sairaalan ...
  • Hoidon laatuun vaikuttavat tekijät : kirjallisuuskatsaus 

   Vuorinen, Miia; Zhang, Mingrong (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2008)