• Tukkijoella tapahtuu 

      Kortti, Jukka (Helsinki : Suomen historiallinen seura, 2014)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus