• Afasia tutkimuksen kohteena 

      Vuorinen, Heikki S (Helsinki : Suomen historiallinen seura, 2007)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus