• Afrikan terveysolot 

      Kuhanen, Jan (Helsinki : Suomen historiallinen seura, 2007)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus