Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Barnbokssamlingen 

   (14.01.2009)
   Samlingen med signum HB Barnbokssaml. finns vid huvudbiblioteket och innehåller uteslutande utländsk barnlitteratur i original och i översättning till finska. Barnbokssamlingen presenteras närmare i Marita Rajalins ...
  • Biografica, släktforskning 

   (15.01.2009)
   Den biografiska litteraturen vid huvudbiblioteket är till och med år 1999 samlad under signum HB Vc i tre klasser, HB Vc1 personhistoria, HB Vc2 historiker över flere personer och HB Vc3 släktforskning. Samlingen med ...
  • Biografier och memoarer, enskilda personer 

   (15.01.2009)
   Den biografiska litteraturen vid huvudbiblioteket är till och med år 1999 samlad under signum HB Vc i tre klasser, HB Vc1 personhistoria, HB Vc2 historiker över flere personer och HB Vc3 släktforskning. Samlingen med ...
  • Biografier om flere personer, matriklar 

   (15.01.2009)
   Den biografiska litteraturen vid huvudbiblioteket är till och med år 1999 samlad under signum HB Vc i tre klasser, HB Vc1 personhistoria, HB Vc2 historiker över flere personer och HB Vc3 släktforskning. Samlingen med ...
  • Bok- och biblioteksväsen 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Ib finns vid huvudbiblioteket och innehåller böcker, småskrifter och kataloger om böcker och om bibliotek. Bok- och biblioteksväsen har särskilt intresserat bibliotekets överbibliotekarier och ...
  • Dissertationer - Sverige 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Sv.diss finns vid huvudbiblioteket och innehåller svenska doktorsavhandlingar. Den lista över avhandlingar som fåtts i april 2008 med sökfunktionen Signum och söktermen HB Sv.diss. kommer att ...
  • Dissertationer, Kungliga Akademin i Åbo 

   (15.01.2009)
   Kungliga Akademin i Åbo var verksam mellan åren 1640 och 1827. Det finns en omfattande samling dissertationer från den tiden vid akademibiblioteket. Samlingen är inte fullständig. Samlingen har tillkommit genom gåvor ...
  • Etnografi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Etnografisk och antropologisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 söks i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning med söktermerna antropol-, ethnogra- och etno-
  • Etnografi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vd1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller etnografisk och antropologisk litteratur till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns liknande litteratur i samband med ämnet Etnologi. Äldre ...
  • Etnologi och antropologi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Etnol omfattar litteratur om etnologi och antropologi dels vid Humanistiska biblioteket och dels vid ämnet Etnologi. Vid huvudbiblioteket finns också etnologisk och antropologisk litteratur. De ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Filosofisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen ämnesordssökning och söktermen filosofi.
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIa finns vid huvudbiblioteket och innehåller filosofisk litteratur till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur i anslutning till ämnet ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF fil finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Filosofi. Vid huvudbiblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur Som grund för akademibibliotekets filosofiska samlingar ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Folkloristisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen Avancerad sökning och sökorden folklor-, folkdiktn- och epos:
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vd2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om folkloristik och folkdiktning till och med år 1999. I samlingen ingår ett stort antal eposverk. Vid Humanistiska biblioteket ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Folklor finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Folkloristik. Vid huvudbiblioteket finns dessutom mycket folkloristisk litteratur. Några betydande donationer har berikat samlingen ...
  • Företag, firmor, bokföring och kontorsarbete 

   (15.01.2009)
   Litteratur om företag etc. vid hela akademibiblioteket fås vid sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden företag, byråer och bokföring.
  • Företag, firmor, bokföring och kontorsarbete 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xf2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om företag och firmor, bokföring, kontorsarbete, olika handelsförbund etc. till och med år 1999. Liknande litteratur finns vid Ekonomiska ...
  • Företagsekonomi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Föret.ek. finns vid Ekonomiska biblioteket och innehåller litteratur om företagsekonomi, näringsliv, ekonomisystem, redovisning och revision, företagsorganisation och ledarskap, organisationer, ...
  • Alandica 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Saml. Alandica finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur som på något sätt berör landskapet Åland, politiskt, naturvetenskapligt, socialt, historiskt, litterärt osv. Stommen till ...