• Sisälähetys, diakonia 

      (12.09.2007)
      Osaston kirjallisuus liittyy kirkon palvelutyön ja diakonian teologian lisäksi sosiaalieettisiin kysymyksiin ja sosiaalipolitiikkaan.
      Kaikille avoin