• Testamenttien välinen kirjallisuus 

      (04.09.2007)
      Osasto sisältää Qumranin tekstit sekä juutalaista kirjallisuutta kuten Filon ja Josefuksen kirjoituksia. Osastossa on myös testamenttien välisen ajan juutalaisuutta koskeva tutkimus.
      Kaikille avoin