Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Företagshistoriker 

   (05.04.2007)
   Samling av företagshistoriker med tyngdpunkt på finländska historiker publicerade på svenska 1900-1979. Yrityshistoriikkien kokoelma, painopisteenä kotimaiset ruotsinkieliset historiikit vuosilta 1900-1979. Finnish ...
   Kan lånas, lainattavissa, circulating
  • Psykologi 

   (03.03.2009)
   Samlingen omfattar huvudsakligen psykologisk litteratur med anknytning till personaladministration, arbetsliv, reklam, motivation. Tillgång till c.950 elektroniska böcker (ebrary) och 15 databaser med delvis psykologisk ...
  • Sociologi 

   (04.03.2009)
   Samlingen sociologi består av ämnen i anslutning till undervisningen och forskningen vid Hanken: företagskultur, kulturskillnader, arbetssociologi, organisationssociologi, konsumtionssociologi. 25 % av titlarna behandlar ...
  • Juridik 

   (30.03.2009)
   Samlingen Juridik omfattar närmast ämnesområdena skatterätt, bolagsrätt, handelsrätt, internationell rätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Dessutom tillgång till c. 1000 licensbelagda e-böcker (ebrary, Finlex, Edilex, ...
   Kan lånas. Lainataan
  • Redovisning 

   (19.01.2010)
   Samlingen Redovisning omfattar ämnesområdena redovisning, bokföring, budgetering, bokslut, balanser, revision, kostnadsberäkning samt redovisningsstandarder. Dessutom tillgång till ca 90 licensbelagda e-böcker, 37 ...
   Kan lånas. Lainataan.