• Runoratsun matkassa 

      Grünthal, Satu (Turku : Suomen kielen seura, 2007)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus