• Suokuvia Suomesta 

      Saressalo, Lassi (Turku : Suomen kielen seura, 2006)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus