Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Aarteet

    • Sulfatisellulosakomitealta 

      Sulfaattiselluloosakomitea ([Helsinki] : [Suomen senaatti] [1909], 1909)
      Komitean selvitys siitä tuottaako selluloоsatеollisuus Suomessa käyttäessään sulfаtimenettelyä tеrveydеllisiä vаarojа ja hävittääkö sulfatisellulosatehtaista virtaava hylkyvesi kalastuksen lähivesistöstä, sekä onko olemassa ...