• Yleinen historia, Vanha aika 

      Lindeqvist, K. O. (kirjoittaja.)
      Valon kirjoja ; 1900-1901, 1. (Tampere: Wesanderin kirjakauppa. Arnold Öhrnberg, 1900, 1900)