• Georg Henrik von Wrightin kirjasto 

      (25.02.2009)
      Georg Henrik von Wrightin kirjasto sisältää pääasiassa 1900-luvulla painettua ulkomaista filosofista kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin harvinaisuuksia, mm. Aristoteleen filosofisten teosten 1500-luvun laitos, ...
      Käytettävissä erikoislukusalissa