Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Lääketieteen syventävät opinnot 

   Kokoaja: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (14.03.2014)
   Kokoelma käsittää Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden syventävien opintojen kirjalliset osiot tutkintovaatimusten mukaisesti. Syventävät opinnot muodostavat paperimuotoisen arkistoaineiston ...
   Paperimuotoiset vain lukusalikäyttöön
  • Duodecim-Fennica-kokoelma 

   Kokoaja/lahjoittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (13.03.2014)
   Kokoelma käsittää Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kokoamaa ja lahjoituksina saamaa suomalaista lääketieteellistä kirjallisuutta 1750-luvulta 1950-luvulle (osin 1990-luvulle asti täydennyksiä). Painettuja monografioita, ...
   Vain lukusalikäyttöön
  • Y-kokoelma 

   Kokoaja/lahjoittaja Ilkka Taipale, LKT, Dos. (13.03.2014)
   Kokoelma, joka käsittelee ydinsodan seurauksia ihmisille lääketieteelliseltä kannalta. Kokoelma kattaa pääosin International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW -julkaisuja: painettuja kirjoja, lehtiä, ...
   Kirjoja lainataan: 28 vrk laina. Myös lukusalikäyttöön.
  • AIDS-kokoelma 

   Kokoaja/lahjoittaja Sirkka-Liisa Valle, LKT, EL, Dos. (12.03.2014)
   Kokoelma käsittelee AIDSia eli Acquired Immunodeficiency Syndrome -oireyhtymää. Kokoelma sisältää paperimuotoisia monografioita, kongressijulkaisuja, lehtileikkeitä ja kausijulkaisuja sekä videoita (VHS-kasetteja). ...
   Laina-aika 28 vrk tai lukusalikäyttö.
  • Upsalan yliopiston väitöskirjoja 1620-1900 

   Upsalan yliopisto (13.02.2012)
   Säilytetään erillisenä kokoelmana (n. 3900 nidettä) Turun yliopiston pääkirjastossa.
  • Lundin yliopiston väitöskirjoja 1700-1880 

   Lundin yliopisto (13.02.2012)
   Säilytetään erillisenä kokoelmana (n. 1300 nidettä) Turun yliopiston pääkirjastossa.
  • Kielitieteet 

   Tampereen yliopiston kirjasto (30.08.2012)
   Kielitieteiden kokoelma sijaitsee Humanistis-kasvatustieteellisessä osastossa (Humanikassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 25000 nimekkeestä (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä teollisuusyritysten historiikit 

   (09.08.2012)
   Kokoelma sisältää kotimaisten liike-, osuus- ja säästöpankkien, rahoitus- ja vakuutuslaitosten ja teolli-suusyritysten historiikkeja 1800-luvulta nykyhetkeen asti. Pääosa n. 650:stä julkaisusta on julkaistu 1900-luvulla. ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) kokoelma 

   Suomen Pankin kirjasto (06.09.2011)
   Suomen Pankin kirjastolla on erilliskokoelma Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa, BOFITissa. Kokoelma on painottunut siirtymätalouksia käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen, tilasto- ja kausijulkaisuihin. Kokoelmaa ...
   Lainataan
  • Euroalueen ja muiden ulkomaisten keskuspankkien julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (17.08.2011)
   Kokoelma sisältää euroalueen keskuspankkien ja muiden ulkomaisten keskuspankkien julkaisemia tilastojulkaisuja, vuosikertomuksia ja lehtiä rahapolitiikasta, rahoitusmarkkinoista, finanssivalvonnasta, rahahuollosta ja ...
   Ei kotilainaan
  • Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (16.08.2011)
   International Monetary Fund (IMF) eli Kansainvälinen valuuttarahasto perustettiin v. 1945 valvomaan 187 jäsenmaansa rahoitusjärjestelmiä ja edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja kansainvälistä kauppaa. IMF julkaisee ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Euroopan keskuspankin julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (16.08.2011)
   Euroopan keskuspankin (perustamisvuosi 1999) tehtävänä on ylläpitää hinta- ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja toteuttaa rahapolitiikkaa euroalueella. Euroalueeseen kuuluvat kaikki euron käyttöönsä ottaneet jäsenmaat, joita ...
   Vapaasti käytettävissä
  • Tiedotustutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (17.05.2011)
   Tiedotustutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu lähes 5000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Suomen Pankin julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (09.02.2011)
   Kokoelmaan kuuluu Suomen Pankin julkaisemaa aineistoa 1870-luvulta lähtien. Kokoelma sisältää vuosikertomuksia, vuosikirjoja, tieteellisiä julkaisuja kuten keskustelualoitteita, työpapereita ja muita tutkimusjulkaisuja, ...
   Lainataan
  • Kansainliiton tilastojulkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (02.02.2011)
   Kansainliiton tilastojulkaisujen kokoelmaan kuuluu Kansainliiton julkaisemia tilastosarjoja ja vähäisessä määrin muita julkaisuja vuosilta 1920-1946. Tilastojen aiheina ovat mm. maailmankauppa, maksutase ja valuuttakysymykset. ...
   Ei kotilainaan
  • Kotimaisten pankkien vuosikertomukset 

   Suomen Pankin kirjasto (02.02.2011)
   Suomen Pankin kirjastossa on kattava kokoelma kotimaisten pankkien ja rahoituslaitosten vuosikertomuksia. Kokoelmaan kuuluu liikepankkien, osuus- ja säästöpankkien ja investointipankkien vuosikertomuksia. Lisäksi kokoelmassa ...
   Ei kotilainaan
  • Rahatalous 

   Suomen Pankin kirjasto (29.12.2010)
   Suomen Pankin kirjaston rahatalouden kokoelma on maan kattavin ja monipuolisin rahatalouteen ja rahoitusmarkkinoihin painottunut kokoelma. Kokoelmaan kuuluu merkittävä määrä nimekkeitä, joita ei ole hankittu muihin ...
   Lainataan
  • Den finlandssvenska skolbokssamlingen 

   (27.07.2016)
   Skolbokssamlingen vid Tritonia består av ca 100 hm läroböcker som använts vid finlandssvenska skolor i Finland. Samlingen är indelad i den finlandssvenska skolbokssamlingen och den historiska skolbokssamlingen. Den ...
   Hemlån eller läsesalslån
  • Vaasan tyttölyseon kirjasto 

   (27.07.2016)
   Vaasan tyttökoulun kirjasto kattaa Vaasan suomalaisen tyttökoulun (1891 – 1951) ja Vaasan tyttölyseon (1951 – 1971) säilyneet kirjakokoelmat, yhteensä noin 1700 nimekettä. Näistä vajaa puolet kuuluu opettajien kirjastoon ...
   Suljettu kokoelma, kotilaina tai lukusalikäyttö
  • Vaasan lyseon kirjasto 

   (27.07.2016)
   Vaasan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Vaasan suomenkielinen yksityislyseo,vuoteen 1973 Vaasan lyseo, perustettiin vuonna 1880. Kirjaston toiminta saatiin alkuun paikallisten lahjoitusten turvin. Lahjoittajia olivat ...
   Suljettu kokoelma, kotilaina tai lukusalikäyttö