• Rancken-samlingen 

      Oskar Rancken (05.11.2010)
      Johan Oskar Immanuel Rancken (1824-1895) gjorde sin livsgärning som lärare i Vasa, skriftställare och samlare av finlandssvensk folklore. Han fungerade som lärare i tyska vid Vasa gymnasium från 1846 och senare också som ...
      Sluten samling, läsesalslån