• Lääketieteen syventävät opinnot 

      Kokoaja: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (14.03.2014)
      Kokoelma käsittää Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden syventävien opintojen kirjalliset osiot tutkintovaatimusten mukaisesti. Syventävät opinnot muodostavat paperimuotoisen arkistoaineiston ...
      Paperimuotoiset vain lukusalikäyttöön