Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa

  • Nordenskiöldin kokoelma 

   Nordenskiöld, Adolf Erik (25.02.2009)
   Nordenskiöldin kokoelma on tutkija ja löytöretkeilija Adolf Erik Nordenskiöldin 1800-luvun lopulla kokoama historiallisten karttojen, maantieteellisen kirjallisuuden ja matkakertomusten harvinaiskirjakokoelma.Se sisältää ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Georg Henrik von Wrightin kirjasto 

   (25.02.2009)
   Georg Henrik von Wrightin kirjasto sisältää pääasiassa 1900-luvulla painettua ulkomaista filosofista kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin harvinaisuuksia, mm. Aristoteleen filosofisten teosten 1500-luvun laitos, ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Maurice de Coppet'n kokoelma 

   Maurice de Coppet (25.02.2009)
   Maurice de Coppet'n kokoelmassa ovat erityisen hyvin edustettuina ranskankielinen kaunokirjallisuus, kirjallisuudenhistoria ja historia. Osa ranskalaisesta kaunokirjallisuudesta on kokoelmassa hienoina bibliofiilipainoksina. ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Sulo Toivonen 

   Viikin tiedekirjasto (25.02.2009)
   Kokeellisen eläintieteen prof. Sulo Toivosen (1909-1995) uransa aikana keräämiä eripainoksia ja sarjanosia vuosilta 1930-70, 18 hyllymetriä. Sisältää edeltäjän prof. Gunnar Ekmanin (1883-1937) keräämiä eripainoksia vuosilta ...
  • Otto Engströmin kokoelma 

   Otto Engström (25.02.2009)
   Lääketieteen professori Otto Engströmin (1853-1919) kokoelma sisältää noin 6 000 nidettä lääketieteellistä kirjallisuutta. Kokoelma on kattava läpileikkaus gynekologian ja obstetriikan kehityksestä Euroopassa neljän ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Japonica 

   (25.02.2009)
   Japonica-kokoelma koostuu useista, 1900-luvulla saaduista kirjalahjoituksista. Nimekkeitä on runsaat 600, niteitä 2 000.
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Vanhojen väitöskirjojen kokoelma 

   (25.02.2009)
   Kansalliskirjastossa on lähes täydellinen kokoelma Lundin ja Upsalan yliopistojen väitöskirjoja. Ruotsin yliopistojen ohella erityisen hyvin ovat edustettuina pohjoissaksalaiset, protestanttiset yliopistot, mutta myös muut ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Företagshistoriker 

   (05.04.2007)
   Samling av företagshistoriker med tyngdpunkt på finländska historiker publicerade på svenska 1900-1979. Yrityshistoriikkien kokoelma, painopisteenä kotimaiset ruotsinkieliset historiikit vuosilta 1900-1979. Finnish ...
   Kan lånas, lainattavissa, circulating
  • Harry Federley 

   Folkhälsan (12.02.2009)
   Luetteloimattomia prof. Harry Federleyn (1879 - 1951) keräämiä eripainoksia tutkijakollegoilta maailmanlaajuisesti, 25 hyllymetriä. Järjestetty aakkosellisesti koteloihin. Aiheina mm. Perinnöllisyystiede, luonnontieteet, ...
  • Paavo Suomalainen 

   Viikin tiedekirjasto (12.02.2009)
   Luetteloimattomia prof. Paavo Suomalaisen (1907 - 1976) urallaan keräämiä eripainoksia ja sarjanosia, 14 hyllymetriä. Järjestetty aakkosellisesti koteloihin. Pääasiassa suomalaisten tutkijakollegoiden tuotantoa 1900-luvun ...
  • Lääke- ja hoitotiede 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto (05.02.2009)
   Kokoelma sijaitsee pääosin terveysalan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Yhteensä monografioita on 10 220 kpl (maaliskuu 2008). Teoksista 90 % on suomenkielisiä, ja 9 % englanninkielisiä. Kokoelmasta 18 % on julkaistu ...
  • Trädgårdsodling 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xc finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om trädgårdsodling och trädgårdsutställningar, om parker, om fruktträdsodling etc. till och med år 1999. Litteratur om trädgårdsodling ...
  • Transport, trafik och post 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xg finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om olika transport- och trafikmedel, om sjöfart, om posttrafik etc. till och med år 1999. Vid Sjöhistoriska institutet, Forum Marinum, ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen teologisk litteratur med signum TF finns vid Teologiska biblioteket. Vid huvudbiblioteket finns teologisk litteratur under signum HB IIc1. Många tusen volymer teologisk litteratur har genom åren donerats ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller littertur om teologi till och med år 1999. Vid Teologiska biblioteket har den teologiska litteraturen signum TF. Många tusen volymer teologisk ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Teologisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås genom sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden teologi och kyrkohistoria. Teologisk litteratur vid Donnerska institutet ...
  • Statskunskap och politik 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB VIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om statskunskap och politik till och med år 1999. Liknande litteratur finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Litteratur om ...
  • Statskunskap och politik 

   (22.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om statskunskap och politik från och med år 2000 fås genom Avancerad sökning i Alma med söktermerna statskunskap och politik.
  • Statskunskap 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Statsvet. finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. Äldre litteratur har överförts till statsvetenskapliga samlingen vid huvudbiblioteket ...
  • Statistik 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB VIa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om statistik. Samlingen är mycket omfattande. Särskilt bör nämnas att Finlands officiella statistik, Sveriges officiella statistik och ...