• Kristiina-kokoelma 

   (15.07.2009)
   Kristiina-instituutti, Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan naistutkimuksen yksikkö perustettiin vuonna 1991. Nykyisin oppiaine tunnetaan nimellä sukupuolentutkimus ja siinä on mahdollista suorittaa filosofian ...
   Lainataan
  • Kumpulan tiedekirjaston maantieteen monografiat 

   Helsingin yliopiston maantieteen laitos ja Kumpulan tiedekirjasto (16.12.2008)
   Maantieteen lainattavien monografioiden kokoelma sisältää 7288 (7.8.2007) nidettä. Kokoelma on luokiteltu UDK-luokituksen mukaisesti. Asiasanoituksessa on käytetty YSA:n asiasanoja sekä tarpeen vaatiessa vapaita asiasanoja. ...
   vapaa
  • Kumpulan tiedekirjaston matematiikan kausijulkaisut 

   Helsingin yliopiston matematiikan laitos ja Kumpulan tiedekirjasto (15.12.2008)
   Matematiikan kausijulkaisujen kokoelma sisältää 147 nimekettä (n. xxx hyllymetriä). Kausijulkaisut ovat pääosin englannin-, saksan- ja ranskankielisiä. Kausijulkaisuja ei lainata, mutta ne ovat vapaasti käytettävissä ...
   vapaa
  • Kumpulan tiedekirjaston matematiikan monografiat 

   Helsingin yliopiston matematiikan laitos ja Kumpulan tiedekirjasto (15.12.2008)
   Matematiikan lainattavien monografioiden kokoelma sisältää 12439 (18.8.2006) nidettä (n. xxx hyllymetriä). Kokoelma on luokiteltu AMS-luokituksen (American Mathematical Society) mukaisesti. AMS:lla ei ole käytössä omaa ...
   vapaa
  • Kumpulan tiedekirjaston tietojenkäsittelytieteen monografiat 

   Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos ja Kumpulan tiedekirjasto (16.12.2008)
   Tietojenkäsittelytieteen lainattavien monografioiden kokoelma sisältää 7753 (7.8.2007) nidettä. Kokoelma on luokiteltu ACM-luokituksen (Association of Computing Machinery) mukaisesti. Asiasanoituksessa on tarpeen vaatiessa ...
   vapaa
  • Kvinnohistoria 

   (16.01.2009)
   Samlingen kvinnovetenskaplig litteratur finns vid enheten för Kvinnovetenskap och har signum ESF ifkv eller bara ifkv. Föreståndaren för Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek, Göta Tegengren gjorde år 1974 ...
  • Kyrkohistoria 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIc3 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om kyrkohistoria. Vid Teologiska biblioteket finns mycket kyrkohistorisk litteratur. Kyrkohistorisk litteratur har ingått i talrika ...
  • Käytännöllisen teologian yleisteokset 

   (12.09.2007)
   Metodien esitysten ja yleisesitysten lisäksi tässä osastossa on seurakuntatyöhön, kirkkotietoon ja kirkon asemaan nykyajassa liittyviä teoksia. Myös piispojen paimenkirjeet on sijoitettu osastoon.
   Kaikille avoin
  • Lantbruk 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xb finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om lantbruk, lanthushållning, och jordbruksteknik till och med år 1999. I samlingen ingår årsböcker, handlingar, meddelanden och publikationer ...
  • Lapponica 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Ve4 Saml. Lapponica finns vid huvudbiblioteket och innehåller material som på något sätt berör Lappland. Stommen till specialsamlingen Lapponica utgörs av de över 300 publikationer tryckta före ...
  • Liiketaloustiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (27.05.2010)
   Liiketaloustieteen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 10000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB IVa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteraturvetenskaplig litteratur till och med år 1999. Litteraturvetenskaplig litteratur finns dessutom vid Humanistiska biblioteket i anslutning ...
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Litteraturvetenskaplig litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås vid sökning med sökfunktionen Ämnesord och ämnesorden litteraturvetenskap och kirjallisuudentutkimus
  • Litteraturvetenskap 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HF Litt finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Litteraturvetenskap. Vid huvudbiblioteket finns dessutom en stor samling litteraturvetenskapliga böcker. Till grund för samlingen ...
  • Liturgiikka 

   (12.09.2007)
   Osastossa on messua ja jumalanpalvelusta eri osineen käsittelevä kirjallisuus sekä kokoelma eri traditioiden kirkkokäsikirjoja. Osastoon kuuluvat myös kasuaalitoimitusten käsikirjat sekä niihin liittyvä tutkimus.
   Kaikille avoin
  • Lundin yliopiston väitöskirjoja 1700-1880 

   Lundin yliopisto (13.02.2012)
   Säilytetään erillisenä kokoelmana (n. 1300 nidettä) Turun yliopiston pääkirjastossa.
  • Luther-tutkimus 

   (11.09.2007)
   Lutherin lähteistä tärkein kokoelma on Weimarer Ausgabe. Osastoon kuuluu myös nykysaksan-, suomen- ja englanninkielisiä käännöksiä. Lutherin teosten laitoksia löytyy myös verkkoaineistosta ja CD-ROM tietokannoista. ...
   Kaikille avoin
  • Lääke- ja hoitotiede 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto (05.02.2009)
   Kokoelma sijaitsee pääosin terveysalan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Yhteensä monografioita on 10 220 kpl (maaliskuu 2008). Teoksista 90 % on suomenkielisiä, ja 9 % englanninkielisiä. Kokoelmasta 18 % on julkaistu ...
  • Lääketiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (11.06.2008)
   Lääketieteen pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 4856 nimekkeestä (painettujen monografiasarjojen osat mukana luvussa). Lääketieteen kokoelmasta 19 % on Tampereen ...
  • Lääketieteelliset monografiat: yleiskokoelma 

   (11.11.2008)
   Tässä kuvailtu kokoelma koostuu Terveystieteiden keskuskirjaston (Terkon) lääketieteen ja terveystieteen paperimuotoisista (22977 nimekettä) ja elektronisista (2921 nimekettä) monografioista. Kuvailuun on otettu mukaan ...
   Verkkoaineisto osittain lisenssinvaraista