• Hoitotiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (11.06.2008)
   Hoitotieteen pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 790 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat ovat mukana luvussa). Hoitotiede-kokoelmasta ...
  • Hoitotiede 

   (02.03.2007)
   Kokoelma käsittää pääosin Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin Hoitotieteen sekä Terveyshallinnon ja -talouden laitosten paperimuotoiseia ja elektronisia opinnäytteitä (pro gradu- ...
   Suurimmassa osassa 28 vrk laina-aika; osalla 7 vrk laina-aika tai lukusalikäyttö. Elektronisessa aineistossa sekä lisenssi- että vapaa-aineistoa
  • Homiletiikka, viestintä 

   (12.09.2007)
   Postillojen, saarnakokoelmien ja saarnaoppien lisäksi osastossa on kirkolliseen viestintään liittyvää kirjallisuutta.
   Kaikille avoin
  • Husdjursskötsel 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xb2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om husdjursskötsel till och med år 1999. Speciellt kan nämnas att i samlingen ingår historiker om mejerier. Litteratur om husdjursskötsel ...
  • Huslig ekonomi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om huslig ekonomi, som t.ex. kokböcker och handarbetsböcker. Litteratur om Martharörelsen, som varit av mycket stor ...
  • Hymnologia 

   (12.09.2007)
   Osastoon kuuluvat virsitutkimus, eri kirkkojen virsikirjat ja koraalikirjat sekä herätysliikkeiden hengellisten laulujen kokoelmat.
   Kaikille avoin
  • Industri och hantverk 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xf1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om industrier och hantverksföretag i form av historiker och årsböcker, handlingar och meddelanden samt publikationer ...
  • Informaatiotutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (07.07.2009)
   Informaatiotutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4500 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Inna Koskenniemen kokoelma 

   Inna Katharina Koskenniemi (26.10.2007)
   Inna Koskenniemi (1923-1995) toimi Turun yliopiston englantilaisen filologian professorina vuosina 1969-88. Hän tutki englannin renessanssin ja keskiajan kieltä ja kirjallisuutta. Inna Koskenniemen perikunta lahjoitti hänen ...
  • Isa Aspin kokoelma 

   Sally Thauvónin ja Isa Aspin sukulaiset (23.05.2008)
   Kokoelma sisältää ensimmäisen suomenkielisen naislyyrikon, Jyväskylän seminaarissa opiskelleen Isa Aspin (1853-1872) kirjallista jäämistöä: mm. päiväkirjamuistiinpanoja, käsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa • Isa Aspin ...
   Arkisto on kopioitu kaukolainausta ja lukusalikäyttöä varten. Alkuperäiset käyttöön vain erikoisluvalla.
  • J. G. Granön kokoelma 

   Johannes Gabriel Granö (14.12.2007)
   J. G. (Johannes Gabriel) Granö (1882–1956), oli Turun yliopiston maantieteen professorina 1926–45 ja kanslerina 1945–55 sekä Helsingin yliopiston maantieteen professorina 1945–50. Granö oli Aasian vuoristojen geomorfologian ...
  • J. K. Paasikiven kokoelma 

   Juho Kusti Paasikivi (28.05.2007)
   Suurin osa Suomen tasavallan seitsemännen presidentin J. K. Paasikiven (1870-1966) kirjakokoelmasta säilytetään Turun yliopiston pääkirjaston Paasikivi-huoneessa. Osa kokoelmasta on myös suljetussa varastossa. Kokoelmaan ...
   Lainataan lukusalikäyttöön.
  • J.R. Danielson-Kalmarin kokoelma 

   J.R. Danielson-Kalmari (30.01.2007)
   Valtioneuvos ja historiantutkija J. R. (Johan Richard) Danielson-Kalmarin (1853-1933) kirjakokoelma säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelmaan kuuluu noin 2500 nidettä pääasiasssa yleisen ...
   Lainattava
  • Jakt och fiske 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xe finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om viltvård, viltforskning, skytte, fiskevård, fiskodling och fiskeriforskning. I samlingen ingår årsböcker, handlingar, ...
  • Jakt och fiske 

   (16.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om jakt och fiske fås genom sökning med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden jakt och fiske
  • Japonica 

   (25.02.2009)
   Japonica-kokoelma koostuu useista, 1900-luvulla saaduista kirjalahjoituksista. Nimekkeitä on runsaat 600, niteitä 2 000.
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Jooseppi Mikkolan kokoelma 

   Jooseppi Mikkola (30.01.2007)
   Slaavilaisen filologian professori Jooseppi Mikkolan (1866-1946) kirjakokolema säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelmassa on etupäässä yleistä ja slaavilaista kielitiedettä käsittelevää ...
   Lainattavissa
  • Jordbruk 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xb1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om jordbruksforskning, växtförädling etc. till och med år 1999. I samlingen ingår årsböcker, handlingar, meddelanden och publikationer ...
  • Juridik 

   (30.03.2009)
   Samlingen Juridik omfattar närmast ämnesområdena skatterätt, bolagsrätt, handelsrätt, internationell rätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Dessutom tillgång till c. 1000 licensbelagda e-böcker (ebrary, Finlex, Edilex, ...
   Kan lånas. Lainataan
  • Juutalaisuus 

   (31.08.2007)
   Osastossa on Mišnan, Jerusalemin ja Babylonian Talmudin lisäksi kokoelma muita rabbiinisia tekstejä. Osastoon on lisäksi sijoitettu tutkimus, joka koskee juutalaisuuden tekstejä ja historiaa ajanlaskumme alusta nykypäiviin. ...