Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Sotataidon ytimessä -podcast

  • 41 Tekoäly sodankäynnissä 

   Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 13.09.2023)
   Tekoälyn käyttöönotolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden sodan ja taistelun kuvaan, kansalliseen puolustukseen ja johtamiseen. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa kykyä ja päätöksentekoprosesseja, mutta ...
  • 40 Miten kriiseistä toivutaan? 

   Palokangas, Marko; Honkatukia, Juha (30.08.2023)
   Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan ...
  • 39 Taisteluita edeltävät tappiot sodassa 

   Palokangas, Marko; Mattila, Jukka I. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.08.2023)
   Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioista merkittävän osan on havaittu johtuvan varsinaiseen taistelutoimintaan liittymättömistä syistä. Mistä nämä niin kutsutut inertiatappiot johtuvat? Sotilasprofessori Marko ...
  • 38 Maavoimien taistelutapa ja taktiikka 

   Palokangas, Marko; Koverola, Sami (Maanpuolustuskorkeakoulu, 02.08.2023)
   Millainen on Suomen maavoimien taistelutapa ja miten sitä koulutetaan asevelvollisille? Miten taistelutapaa on tutkimuksen avulla viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty? Entä ovatko Ukrainan sodasta tehdyt havainnot ...
  • 37 Joukkotuhoaseet ja asevalvonta 

   Koivula, Tommi; Simonen, Katariina (Maanpuolustuskorkeakoulu, 19.07.2023)
   Asevalvonnan tämänhetkinen tila on huolestuttava. Ydinaseiden rajoitussopimusjärjestelmä on murentunut tai murenemassa, ja ydinasevaltiot modernisoivat aseitaan. Tarve uusille sopimuksille on kriittinen, mutta poliittinen ...
  • 36 Laajan reservin hyöty maanpuolustuksen tukena 

   Palokangas, Marko; Puuperä, Jaakko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 05.07.2023)
   Miten laajaa reserviä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tulevaisuudessa? Entä millaisia esimerkkejä vastaavasta toiminnasta löytyy muualta maailmasta? Muuttunut turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua reserviläisten ...
  • 35 Venäjä arktisella alueella 2020-luvulla 

   Pesu, Simo; Forsström, Pentti; Niskanen, Jonna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 21.06.2023)
   Mitkä ovat Venäjän tavoitteet arktisella alueella? Millaisilla keinoilla se pyrkii lisäämään sotilaallista toimintakykyään ihmisen toiminnan kannalta osittain jopa vihamielisissä olosuhteissa? Tässä jaksossa ...
  • 34 Laaja-alainen vaikuttaminen osana nykyaikaista sodankäyntiä 

   Palokangas, Marko; Aro, Mari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 06.06.2023)
   Sotilaallisen voimankäytön ohella yhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan vihamielisesti monin eri tavoin. Minkälaisia ovat laaja-alaisen vaikuttamisen keinot ja ilmentymät? Entä miten ...
  • 33 Strateginen kulttuuri ja sen tutkimus 

   Seppo, Antti; Ojanen, Hanna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 24.05.2023)
   Miten EU-maiden yhä syvenevä puolustusyhteistyö onnistuu, kun niiden välillä on niin suuria eroja? Muuttuvatko valtiot keskenään samankaltaisiksi yhteistyön johdosta? Entä ovatko samanlainen politiikka ja ajattelu yhteistyön ...
  • 32 Sodankäyntiä talouden ehdoilla 

   Palokangas, Marko; Wuolijoki, Sakari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.05.2023)
   Minkälaisia vaikutuksia vahvalla taloudella on puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun? Miten epävakaa tai heikko kansantalous vaikuttaa kykyyn puolustautua laaja-alaista vaikuttamista vastaan? Entä mikä on rahoitusmarkkinoiden ...
  • 31 Sotilaallisen valmiuden edellytykset 

   Palokangas, Marko; Tuomisto, Ilkka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 26.04.2023)
   Todellinen sotilaallinen valmius luo pidäkkeen, koska hyökkääjä tietää joutuvansa sotimaan yrittäessään yllätyshyökkäystä. Mistä eri osatekijöistä sotilaallinen valmius koostuu ja miten sitä voidaan kehittää sekä tehostaa? ...
  • 30 The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman 

   Kofman, Michael; Pesu, Simo; Forsström, Pentti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 12.04.2023)
   Why didn’t Russia fight according to its own doctrinal thinking and training when invading Ukraine? In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior ...
  • 29 Panssarivaunut museoissa 

   Haavisto, Lauri; Muikku, Esa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 29.03.2023)
   Jaksossa Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto ja panssarivaunujen asiantuntija Esa Muikku keskustelevat Vickers-panssarivaunujen historiasta sekä siitä, miten ja miksi panssarivaunuja säilytetään museoissa.
  • 28 Hakeutuminen upseerikoulutukseen 

   Juujärvi, Juhani; Kieleväinen, Väinö; Äärynen, Esko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.03.2023)
   Upseerin uralle? Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on alkanut ja jatkuu 30.3. asti. Jaksossa kadetit Juhani Juujärvi ja Väinö Kieleväinen sekä kapteeni Esko Äärynen keskustelevat siitä, mitä hakeutuminen Maanpuolus ...
  • 27 Nuoret ja maanpuolustustahto 

   Kaarkoski, Miina; Sommarberg, Silvia; Lonka, Milla (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.03.2023)
   Jaksossa käsitellään nuorten suhtautumista maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja Suomen turvallisuuteen. Lisäksi jaksossa avataan mitä varusmiespalveluksen suorittaminen erityistehtävissä tarkoittaa. Äänessä ovat ...
  • 26 Vuosi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa 

   Kytöneva, Santeri; Pesu, Simo; Viitaniemi, Jukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 24.02.2023)
   ERIKOISJAKSO: Vuosi sitten 24.2.2022 Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä jaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja Santeri Kytöneva, everstiluutnantti Simo Pesu ja erikoistutkija ...
  • 25 Sotilasjohtaja taistelussa 

   Hollanti, Juha; Penttinen, Mika; Pulkka, Antti-Tuomas (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.02.2023)
   Tässä jaksossa sotatieteiden tohtorit, everstiluutnantti Juha Hollanti ja majuri Mika Penttinen keskustelevat juuri julkaistusta Sotilasjohtaja taistelussa -artikkelikokoelmasta. Aiheina ovat sotilasjohtaja taistelussa ja ...
  • 24 Kadettien Vuosangan ampumaharjoitus 

   Pulkka, Antti-Tuomas; Halonen, Pekka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.02.2023)
   Tässä jaksossa keskustellaan Maanpuolustuskorkeakoulun kolme viikkoa kestäneestä ampuma- ja taisteluharjoituksesta Vuosangassa ja harjoituksen pedagogisista tavoitteista osana kadettien koulutusta. Tämän lisäksi jaksossa ...
  • 23 Maanpuolustuskorkeakoulu 30 vuotta 

   Kalliomaa, Mika; Nissinen, Antti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 25.01.2023)
   Erikoisjaksossa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa ja oppilaskunnan puheenjohtaja, yliluutnantti Antti Nissinen keskustelevat 30 vuotta täyttäneen korkeakoulun juhlavuodesta, nykytilasta ja ...
  • 22 Sotilaan fyysinen toimintakyky 

   Helén, Joonas; Vaara, Jani (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04.01.2023)
   Tässä jaksossa keskustellaan sotilaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä sotilaskoulutuksessa sekä erilaisista fyysisistä rasitteista ja vaatimuksista tosi tilanteessa. Keskustelemassa ovat kapteeni, ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi