Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Sotataidon ytimessä -podcast

  • 07 Mitä on taktiikka ja mitä tarkoittaa taktinen äly? 

   Tynkkynen, Vesa; Palokangas, Marko (11.02.2022)
   Sotataidon ytimessä -podcastissa käynnistyy Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokankaan luotsaama Operaatiotaidon ja taktiikan sarja. Ensimmäisessä jaksossa pohditaan mitä on taktiikka ...
  • 08 Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus 

   Palokangas, Marko; Mäkitalo, Janne (21.02.2022)
   Sotilasprofessori Marko Palokankaan luotsaaman Operaatiotaidon ja taktiikan podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksesta. Tieteenala on suomalaisessa korkeakouluympäristössä ...
  • 09 Tutkijapolku Maanpuolustuskorkeakoulussa 

   Palokangas, Marko; Tähtinen, Janne (28.02.2022)
   Miten upseerina voi suuntautua tutkijaksi? Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan tutkijapolusta ja väitöstutkimuksen tekemisestä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotilasprofessori Marko ...
  • 10 Operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu 

   Palokangas, Marko; Vänskä, Ville (Maanpuolustuskorkeakoulu, 07.03.2022)
   Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan päättävän jakson aiheena on operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu. Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana komentaja Ville Vänskä. Jakso on nauhoitettu 17.12.2021.
  • 13 Epätavanomaista sotataitoa Ukrainan sodassa 

   Palokangas, Marko; Autio, Pasi; Oikarinen, Elias (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.05.2022)
   Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja jatkuu syventymällä epätavanomaiseen ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Jaksossa keskustellaan Kremlin laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja tiedonhallinnasta sekä odottamattomista ...
  • 14 Yksityiset toimijat ja sodankäynnin yksityistäminen 

   Palokangas, Marko; Häyhtiö, Markus (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.05.2022)
   Ukrainan sotaan keskittyvän sarjan uusimmassa osassa sotilasprofessori Marko Palokangas ja sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö keskustelevat sodan yksityistämisestä ja yksityisten toimijoiden vaikutuksesta sotaan Ukrainassa.
  • 15 Sodan usvaa ja sumua Ukrainan sodassa 

   Pihlajamaa, Antti; Paronen, Antti; Palokangas, Marko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03.06.2022)
   Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz esitteli 1800-luvulla konseptin, jota hän kutsui sodan usvaksi. Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa, apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja sotilasprofessori Marko Palokangas ...
  • 16 Sotilasstrategia valtiollisen tavoitteen saavuttamiseksi Ukrainan sodassa 

   Kajanmaa, Petteri; Palokangas, Marko; Paronen, Antti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.06.2022)
   Valtiollisia tavoitteita, strategiaa ja sotilaallista voimankäyttöä. Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen johtaja eversti Petteri Kajanmaa, sotataidon professori Marko Palokangas ja apulaissotilasprofessori Antti ...
  • 31 Sotilaallisen valmiuden edellytykset 

   Palokangas, Marko; Tuomisto, Ilkka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 26.04.2023)
   Todellinen sotilaallinen valmius luo pidäkkeen, koska hyökkääjä tietää joutuvansa sotimaan yrittäessään yllätyshyökkäystä. Mistä eri osatekijöistä sotilaallinen valmius koostuu ja miten sitä voidaan kehittää sekä tehostaa? ...
  • 32 Sodankäyntiä talouden ehdoilla 

   Palokangas, Marko; Wuolijoki, Sakari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.05.2023)
   Minkälaisia vaikutuksia vahvalla taloudella on puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun? Miten epävakaa tai heikko kansantalous vaikuttaa kykyyn puolustautua laaja-alaista vaikuttamista vastaan? Entä mikä on rahoitusmarkkinoiden ...
  • 34 Laaja-alainen vaikuttaminen osana nykyaikaista sodankäyntiä 

   Palokangas, Marko; Aro, Mari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 06.06.2023)
   Sotilaallisen voimankäytön ohella yhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan vihamielisesti monin eri tavoin. Minkälaisia ovat laaja-alaisen vaikuttamisen keinot ja ilmentymät? Entä miten ...
  • 36 Laajan reservin hyöty maanpuolustuksen tukena 

   Palokangas, Marko; Puuperä, Jaakko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 05.07.2023)
   Miten laajaa reserviä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tulevaisuudessa? Entä millaisia esimerkkejä vastaavasta toiminnasta löytyy muualta maailmasta? Muuttunut turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua reserviläisten ...
  • 38 Maavoimien taistelutapa ja taktiikka 

   Palokangas, Marko; Koverola, Sami (Maanpuolustuskorkeakoulu, 02.08.2023)
   Millainen on Suomen maavoimien taistelutapa ja miten sitä koulutetaan asevelvollisille? Miten taistelutapaa on tutkimuksen avulla viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty? Entä ovatko Ukrainan sodasta tehdyt havainnot ...
  • 39 Taisteluita edeltävät tappiot sodassa 

   Palokangas, Marko; Mattila, Jukka I. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.08.2023)
   Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioista merkittävän osan on havaittu johtuvan varsinaiseen taistelutoimintaan liittymättömistä syistä. Mistä nämä niin kutsutut inertiatappiot johtuvat? Sotilasprofessori Marko ...
  • 40 Miten kriiseistä toivutaan? 

   Palokangas, Marko; Honkatukia, Juha (30.08.2023)
   Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan ...
  • 42 Siviili-sotilasyhteistoiminnan merkitys varautumisessa 

   Palokangas, Marko; Raatikainen, Pasi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.09.2023)
   Väestönsuojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Mitä tarkoitetaan siviili-sotilasyhteistoiminnalla? ...
  • 43 Sopimuspalokunnat osana Suomen kokonaisturvallisuutta 

   Palokangas, Marko; Luukko, Juho (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.10.2023)
   Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, ...
  • 44 Energia aseena ja kansainvälisen turvallisuuden horjuttajana 

   Palokangas, Marko; Liuhto, Kari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.10.2023)
   Miltä näyttää energian saannin turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten energiaa on käytetty välineenä tai jopa aseena kansainvälisen turvallisuuden horjuttamiseksi? Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana näistä ...
  • 45 Mitä Nato merkitsee Suomelle? 

   Palokangas, Marko; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 11.11.2023)
   Mitä Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle ja mitä Suomi merkitsee Natolle? Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisu ...
  • 47 Perheiden ja kotien varautuminen kriiseihin ja poikkeusoloihin 

   Palokangas, Marko; Mikkola, Marjukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 22.11.2023)
   Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein kuitenkin ...