Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Migration from Finland to North America in the Years between the United States Civil War and the First World War 

   Kero, Reino
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1974)
   In general, the term great emigration, has been taken to mean the stream of emigrants that left Europe in the nineteenth and early twentieth centuries primarily for countries overseas. The major part of this stream flowed ...
  • Scandinavian Immigration and Settlement in Australia before World War II 

   Koivukangas, Olavi
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1974)
   The book outlines the course of Scandinavian immigration and settlement in Australia from the earliest days of European penetration to World War II, analyses the demographic profile, and surveys certain aspects of the ...
  • Suomalainen siirtolaisuus Australiaan toisen maailmansodan jälkeen 

   Koivukangas, Olavi
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   Australiaa on joskus verrattu boakäärmeeseen, joka kerralla nielee suuren määrän siirtolaisia ja sitten sulattaa heitä pitkän ajan. Maan historiaa, jopa Suomen Australian siirtolaisuutta, tarkasteltaessa tämä näyttää pitovan ...
  • Korpobor i Amerika 

   Widén, Bill
   B-sarja (Ruotsinkieliset tutkimukset, 1975–2011) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   När det gäller överflyttningen från Svenskfinland till Amerika har tidigare utvandringen från Österbotten och på senaste tid även emigrationen från Åland blivit föremål för undersökningar. Nyland och Åboland har däremot ...
  • The Finnish Experience in the Western Great Lakes Region: new Perspectives 

   Karni, Michael G.; Kaups, Matti E.; Ollila, Douglas J. Jr.
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   This volume is an excellent example of fruitful collaboration between American and European scholars in studying the Atlantic migration. By their very nature, migration studies require a dual perspective: that of the country ...
  • Ulkosuomalaisuuskongressi 1975 : esitelmät ja puheenvuorot 

   Kalhama, Maija-Liisa
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   Noin 800 000 suomalaista on viimeisen sadan vuoden aikana muuttanut siirtolaisiksi eri puolille maailmaa, pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Ruotsiin ja Australiaan. Näistä kolmannes on palannut takaisin. Ruotsia lukuun ottamatta ...
  • Old Friends - Strong Ties : Finland Salutes U.S.A. 

   Niitemaa, Vilho; Saukkonen, Jussi; Aalto, Tauri; Koivukangas, Olavi
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 1976)
   Published by Institute for Migration, Turku, Finland, in cooperation with the Ministry of Education and the USA Bicentennial - Finnish Committee and the Emigration History Research Center, University of Turku, Finland.
  • Muuttoliikesymposium 1975 : Ruissalon kongressihotelli, Turku 20.–21.11.1975 : esitelmät ja keskustelut 

   Koivukangas, Olavi; Narjus, Raimo; Sivula, Sakari
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1976)
   Vuonna 1974 toimintansa aloittaneen Siirtolaisuusinstituutin tehtäväkenttään kuuluu myös maan sisäisen muuttoliikkeen seuraaminen. Ruissalossa, Turussa 20–21.1.1975 järjestetyn symposiumin tarkoituksena oli tuoda yhteen ...
  • Amerikansuomalainen työväenteatteri ja näytelmäkirjallisuus vuosina 1900–39 

   Sundstén, Taru
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 1977)
   Amerikansuomalaisen työväenliikkeen kulttuuritoiminnassa teatterilla oli näkyvä ja vaikuttava asema, vaikkakin työväenliikkeen kannattajien osuus koko siirtolaisasutuksesta oli suhteellisen pieni. Siirtolaisnäytelmissä ...
  • USA:n 200-vuotisjuhlaseminaari 1976 : esitelmät ja tuntisuunnitelmat : Ruissalon kongressihotelli, Turku 2.–3. 1976 

   Jäykkä, Eva; Kalhama, Maija-Liisa
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 5 (Siirtolaisuusinstituutti, 1977)
   Seminaarin tarkoituksena oli selvittää USA:n historiaa, USA:n ja Suomen suhteita sekä suomalaisten siirtolaisten osuutta Yhdysvaltain kehityksessä. Seminaari oli suunnattu lähinnä historian opettajille ja opiskelijoille.
  • Innovationer i befolkningsrörligheten : en studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten 

   Wester, Holger
   B-sarja (Ruotsinkieliset tutkimukset, 1975–2011) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1977)
   Boken behandlar spridningen av nya flyttningsalternativ i den interna och externa befolkningsrörligheten. Petalax socken har varit utgångspunkt för studien, och exemplen har tagits från befolkningsrörligheten i denna socken ...
  • The Forging of Finnish-American Communism, 1917–1924 : a Study in Ethnic Radicalism 

   Kostiainen, Auvo
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1978)
   For decades, American historians viewed the immigrants arriving from Europe as poor and inexperienced peasants who came to America unprepared for the complexities of urban and industrial life, and who did not interfere in ...
  • Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia = A Bibliography on Finnish Emigration and Internal Migration 

   Koivukangas, Olavi; Toivonen, Simo
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 1978)
   Siirtolaisuusinstituutti on perustamisestaan lähtien v. 1974 kerännyt siirtolaisuuteen ja maassamuuttoon liittyvää bibliografista tietoa. Dokumentoinnin tarkoituksena on ollut suomalaisen siirtolaisuuden ja maan sisäisen ...
  • Ruotsiin muuton ongelmat : Ruotsin siirtolaisuuden seminaari 4.–5.5.1978, Turku 

   Munter, Arja
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 7 (Siirtolaisuusinstituutti, 1979)
   Seminaarin tarkoituksena oli selvittää siirtolaisuuden merkitystä Suomen ja Ruotsin yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä siirtolaiselle itselleen. Seminaari osoitti, että erityisesti siirtolaisten koulutuskysymykset ja ...
  • Settlement or Return : Finnish Emigrants (1860–1930) in the International Overseas Return Migration Movement 

   Virtanen, Keijo
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 5 (Siirtolaisuusinstituutti, 1979)
   The crucial problem in analyzing the return migration is to find sample areas which will allow results to be reached that are indicative of the nature of the migration for the country as a whole. Many previous studies – ...
  • Utvandringen från Finland till Sverige genom tiderna = Siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin kautta aikojen 

   Koivukangas, Olavi
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 1981)
   Från det nuvarande Finland har människor flyttat till det nuvarande svenska rikets områden i århundraden, t.o.m. årtusenden, och flyttning har naturligtvis också ägt rum åt motsatt håll. Finlands förbindelser med Mälarområdet ...
  • Muuttoliikesymposium 1980 : hotelli Rantasipi Turku, 19–21.11.1980 

   Koivukangas, Olavi; Lindström, Kai; Narjus, Raimo
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 1982)
   Siirtolaisuusinstituutti järjestää viiden vuoden välein Muuttoliikesymposiumin, jossa alan tutkijat, suunnittelijat ja päätöksentekijät kokoontuvat pohtimaan kunkin ajan muuttoliikkeisiin vaikuttavia keskeisiä yhteiskunnallisia ...
  • Maassamuutto ja muuttovirrat : vuosina 1977–78 kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus 

   Söderling, Ismo
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 11 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
   Maassamuuton määrälliset vaihtelut ovat olleet vuosikymmenten aikana huomattavia: 1950-luvun kasvun ja 1960-luvun stagnaation jälkeen 1970-luvun puolivälissä maassamuutto alkoi selvästi vähetä. Samaan aikaan, kun tämä ...
  • Ruotsista Suomeen vuosina 1980–81 palanneet 

   Korkiasaari, Jouni
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 9 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ruotsista Suomeen vuosina 1980–81 palanneiden henkilöiden ominaisuuksia, paluun syitä ja muuttoprosessia sekä paluumuuton tilastollisessa kehityksessä ja palaajien demografisessa ...
  • Ruotsinsuomalaisten etninen järjestäytyminen 

   Jaakkola, Magdalena
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 12 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
   Tässä esityksessä luodaan yleiskatsaus ruotsinsuomalaisen järjestöverkoston syntyyn, kasvuun ja eriytymiseen siirtolaisuuden, siirtolaisväestön rakenteen ja Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan muutosten eri vaiheissa. Tarkastelun ...