Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa 

   Kettunen, Pekka
   Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 05 / 2022)
   Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus Suomen väestöstä on kasvamassa. Ulkomaalaistaustaisten poliittinen osallistuminen ei ole yhtä aktiivista kuin suomalaistaustaisten. Tämä koskee erityisesti äänestämistä, mutta ...
  • Pohjanmaan alueen muuttoliike vuosina 1988–1996 

   Österlund, Timo
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
   Muuttoliike Pohjanmaalla on viimeisten yhdeksän vuoden aikana noudattanut taloudellisessa tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja samalla muun Suomen muuttotrendiä. Edellinen huippu oli vuonna 1988, jonka jälkeen muuttoliike ...
  • Kanadan kutsu 

   Eronen, Veli Ensio
   Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 2001)
   Me on nyt sitten päätetty, että kesäloman jälkeen me lähdetään. Ratkaisu ei ole helppo meille eikä se ole mieleinen kaikille meidän sukulaisillekaan. Kun me ollaan vielä näinkin nuoria ja työnhaluisia, niin ajattelimme ...
  • Carmen : kohtaloni 


   Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 1998)
   Kirja on värikäs kuvaus suomalaisen naisen ja seikkalijan Helena D’Avinon vaiheikkaasta elämästä. Päästyään ylioppilaaksi Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta Helena lähti 1940-luvun lopulla Pariisiin jatkamaan ...
  • Foreign born children's socioemotional adjustment to Finland : intercountry adoptees and Vietnamese refugees 

   Forsten-Lindman, Nina
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 1994)
  • Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla 

   Pitkäranta, Merja; Simpanen, Matti
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 7 (1990)
   Muutto kaupunkimaisista olosuhteista ja erityisesti Turusta merkitsee useitten muuttajien osalta asettumista kokonaan toisenkaltaiseen asuinympäristöön ja eri tyyppisen palveluverkon alueelle. Tehtyjen selvitysten perusteella ...
  • Siirtolaisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1880–1939 ja 1945–1984 

   Hujanen, Taisto; Koiranen, Kimmo
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 1990)
   Sanomalehdistöä on sanottu oman aikansa peiliksi. Mutta lehdistö on ollut myös aktiivisesti keskusteluun osallistuva ja tapahtumiin vaikuttava tekijä. Kun Amerikkaan tai Australiaan mennyt siirtolainen oli lähettänyt – tai ...
  • Turun lähtömuuttotutkimus : Turusta vuonna 1984 muualle Suomeen muuttaneet 

   Simpanen, Matti
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1985)
   Maassamuutto on perinteisesti suuntautunut maaseudulta kaupunkiin ja kehitysalueilta Etelä-Suomen kehittyneille alueille, minkä seurauksena kaupunkien väkiluvut ovat kasvaneet. 1970–1980-luvuilla muuttoliikkeeseen on tullut ...
  • Muuttoliikkeitä koskeva tutkimuspoliittinen ohjelma 

   Söderling, Ismo
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1986)
   Siirtolaisuusinstituutin yhtenä tehtävänä on edistää ja koordinoida maassamme tehtävää muuttoliiketutkimusta. Keväällä 1984 instituutissa valmistui julkaisu 'Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus'. Raportissa tarkasteltiin ...
  • Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus : Suomen muuttoliikkeiden pääpiirteet sekä selvitys tutkimustilanteesta ja -tarpeesta 


   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1984)
   Siirtolaisuusinstituutti pyrkii tämän selvityksen avulla tarjoamaan jäsentynyttä muuttoliiketutkimukseen liittyvää tietoa alan tutkijoille, suunnittelijoille ja yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Tavoitteena on, että ...
  • Muuttoliike ja viihtyvyys Läntisellä Uudellamaalla 

   Munter, Arja
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1983)
   Tutkimus sai alkunsa Läntisen Uudenmaan kuntien aloitteesta, koska kuntien alueelta siirtolaisuus viime vuosina oli ollut runsasta suhteessa väestömäärään. Alueen ruotsinkielisten erittäin vilkas maastamuutto aiheutti ...
  • Siirtolaisuusmuistot talteen : emigrationsminnen 

   Koskimies-Hautaniemi, Tuula
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 2000)
   "Ei se oo miäs eikä mikään, jok ei oo Amerikas käyny!" Sananparrella on vinha perä ainakin Pohjanmaalla, josta aikojen kuluessa on lähdetty ahkerasti siirtolaiseksi. Vuonna 1994 Peraseinäjoella toimintansa aloittaneen ...
  • Kotipesänä Pohjanmaa : Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet 

   Itäpuisto, Timo
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1999)
   Muuttajien määrä on maassamme viime vuosina noussut lähelle uusia ennätyslukuja. Muuttoliikkeen kiihtymiseen vaikuttavat voimat ovat osin niin suuria, että kunnissa on ollut epätietoisuutta keinoista, joilla siihen voisi ...
  • Suden hetkiä : Amerikansuomalainen olympiavoittaja Ville Ritola 

   Viita, Ossi
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
   Peräseinäjoen Suden, Ville Ritolan (1896–1982), elämä oli värikäs. Hänen etelä-pohjalainen luonteensa ryöpsähteli esiin niin työ- kuin urheilu-urallakin. Maailman kesävyysjuoksun terävimpään kärkeen Ritola kuului kuusi ...
  • Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat 

   Häkkinen, Anne; Mattila, Markku
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 2011)
   Suomeen suuntautuvan maahanmuuton tutkimus on tähän mennessä keskittynyt käsittelemään suuria kaupunkeja. Usein tarkastelua on myös rajattu esimerkiksi joihinkin etnisiin ryhmiin, nuoriin tai naisiin. Etelä-Pohjanmaan ...
  • "Eihän semmosille reissuille heikompia astioita vierä" : amerikanlesket 1900-luvun vaihteen Alahärmässä 

   Jokinen, Heli
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 2008)
   Suuren amerikansiirtolaisuuden vuosina, 1800–1900-lukujen taitteessa, kymmenettuhannet siirtolaiset virtasivat Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Pääosa siirtolaisista oli miehiä, joukossa myös niitä, joita koti-Suomeen jäi ...
  • Suomi sydämessä : kuvamuistoja ulkosuomalaisjuhlasta, Turku 1.–4.7.2011 = Finland in our hearts : photo memories of the festival for Finns living abroad, Turku, July 1–4, 2011 

   Hartikainen, Heini; Löppönen, Satu; Tampio, Sisko
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
   Heinäkuun alussa 2011 Turkuun kokoontui ulkosuomalaisia ja heidän läheisiään Siirtolaisuusinstituutin järjestämille "Suomi Sydämessä" -ulkosuomalaisjuhlille. Muistoksi juhlilta saimme yli neljätuhatta valokuvaa eri kuvaajien ...
  • Irman tarina 

   Virtanen, Rauni
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
   Suomesta on Pohjois-Amerikkaan muuttanut viimeisen 150 vuoden aikana noin 400 000 henkeä. Heistä vajaa neljännes eli noin 80 000 henkeä muutti aikoinaan Kanadaan. Muuttaneiden joukossa oli Pohjansalon perhe vuonna 1912. ...
  • Amerikankistu ja rautarenssi = Finnish immigrant's trunk and the iron range 

   Tervo, Paula
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2003)
   Suomalaisuus elää paikoin vielä vahvana Pohjois-Amerikassa. Nykyisin yli 600 000 amerikkalaista on tietoisia suomalaisista sukujuuristaan. Suomalaista perinnettä vaalivat ensimmäisen polven siirtolaisten lisäksi suuri osa ...