Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Tervetuloa Suomeen? : korkeakouluopiskelijoiden asenteita mittaava etnobarometri 2013 

   Sjöblom-Immala, Heli
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 44 (Siirtolaisuusinstituutti, 2013)
   Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui noin 250 000 vierasta kieltä puhuvaa. Vuodesta 1990 lähtien maahanmuuttajien määrä Suomessa on noin kymmenkertaistunut. Moniin muihin läntisiin maihin verrattuna Suomessa on vielä tällä ...
  • Tervetuloa, tervemenoa : Suomi muuttoliikkeessä 

   Mikkonen, Nadja; Sayyad, Nora; Saramo, Samira; Pellander, Saara; Olander, Ilkka
   Julkaisuja (2016–) : 50 (Siirtolaisuusinstituutti, 16.01.2024)
   Suomeen on aina tultu, ja täältä on aina lähdetty. Historiastamme löytyy amerikansiirtolaisuutta, ruotsinsiirtolaisuutta, utopiayhteisöjä tropiikista Siperiaan, asutuskolonialismia, paremman elintason etsimistä, huvin ...
  • The European Court of Human Rights and non-Citizens' Right to Migrate 

   Niinimäki, Tuire
   Web Reports (2002–2016) : 66 (Siirtolaisuusinstituutti, 2011)
   This thesis discusses the case law of the European Court of Human Rights on the rights of non-citizens to migrate and reside within the territories of the member states of the Council of Europe, and the states' right to ...
  • The Finnish Experience in the Western Great Lakes Region: new Perspectives 

   Karni, Michael G.; Kaups, Matti E.; Ollila, Douglas J. Jr.
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   This volume is an excellent example of fruitful collaboration between American and European scholars in studying the Atlantic migration. By their very nature, migration studies require a dual perspective: that of the country ...
  • The Finns on Board the Titanic 

   Linnolahti, Jarno; Uschanov, Elisabeth
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2013)
   The purpose of this presentation is to describe the destinies of the Finns on the Titanic. This presentation is based on information gathered by Jarno Linnolahti, Director of The Provincial Archives of Joensuu, about the ...
  • The Forging of Finnish-American Communism, 1917–1924 : a Study in Ethnic Radicalism 

   Kostiainen, Auvo
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1978)
   For decades, American historians viewed the immigrants arriving from Europe as poor and inexperienced peasants who came to America unprepared for the complexities of urban and industrial life, and who did not interfere in ...
  • The performance of the Finnish labour markets in the 1990s 

   Heikkilä, Elli; Korhonen, Sirpa
   Web Reports (2002–2016) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 2002)
   The performance of the local labour markets is important to analyze because they are so called functional regions. This approach has been chosen in the Nordic project where the researchers have been from Finland, Iceland, ...
  • The societal participation of refugees and immigrants : case studies in Finland, Canada and Trinidad 

   Valtonen, Kathleen
   C-sarja (Englanninkieliset tutkimukset, 1974–2016) : 12 (Siirtolaisuusinstituutti, 1997)
   The research focuses upon the integration of refugee and immigrant groups in the resettlement countries of Finland, Canada and Trinidad. The investigation centres on societal participation within a qualitative multiple-case ...
  • Their Ideals Were Crushed : a Daughter’s Story of the Säde Commune in Soviet Karelia 

   Zlobina, Vieno
   Julkaisuja (2016–) : 8 (Siirtolaisuusinstituutti, 2017)
   As a young girl, Vieno Zlobina moved with her parents from Cobalt in Canada to Soviet Karelia, and tells the story of an idealistic Finnish community, the Säde Commune (säde means´ray of light´), from its foundation, through ...
  • Titanicin suomalaiset 

   Linnolahti, Jarno; Uschanov, Elisabeth
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
   Tämän esityksen tarkoituksena on kuvata Titanicilla mukana olleiden suomalaisten kohtaloita. Pohjana on arkistoneuvos Jarno Linnolahden kokooma yhteenveto Titanicin suomalaisista matkustajista sekä tärkeimpänä aineistona ...
  • To the Land of the Gilded Streets : emigrants’ Journey from Finland through Great Britain to North America During the Era of Mass Migration 

   Korkiasaari, Jouni; Laine, Tytti-Maaria; Harju-Seppänen, Mika
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) : 7 (Siirtolaisuusinstituutti, 2015)
   During the “Great Emigration” in 1820–1930 circa 42 million Europeans emigrated to North America. About 380,000 of them were Finnish. In this publication we take a closer look at the emigrants’ journey from their home town ...
  • Toinen mies : suomalais-italialaiset parisuhteet etnisyyden ja sukupuolen neuvottelussa 

   Kuusisto, Taru
   Web Reports (2002–2016) : 28 (Siirtolaisuusinstituutti, 2007)
   Tutkielma käsittelee monikulttuurisiin parisuhteisiin liittyvää etnisyyden ja sukupuolen neuvottelua osana etnisten yhteisöiden rakentamista. Tutkimuksessa selvitetään empiirisesti, miten suomalaisuuden ja suomalaisen ...
  • Toiset lähtee, toiset jää : yhden suvun siirtolaishistoria Suomen ja Ruotsin välillä 

   Tammelin, Linda
   Web Reports (2002–2016) : 15 (Siirtolaisuusinstituutti, 2006)
   Tässä tutkimuksessa Suomen ja Ruotsin välistä siirtolaisuutta tutkitaan yhden suvun näkökulmasta yhdistäen kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimusjoukko koostuu 26 henkilöstä, jotka ovat sukua toisilleen. ...
  • Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta : Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa 

   Mattila, Markku; Björklund, Krister
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 5 (Siirtolaisuusinstituutti, 2013)
   Ruotsinkielinen Närpiö (Närpes) tunnetaan Suomen kasvihuoneviljelyn merkittävänä keskuksena. Kasvihuoneviljelyn ohella Närpiö on toisellakin tapaa omaleimainen paikka: kymmenesosa kunnan väestöstä on maahanmuuttajia. ...
  • Transnational Finnish Mobilities : proceedings of FinnForum XI 

   Leinonen, Johanna; Kostiainen, Auvo
   Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 3 (Siirtolaisuusinstituutti, 2019)
   This volume is based on a selection of papers presented at the conference FinnForum XI: Transnational Finnish Mobilities, held in Turku, Finland, in 2016. The twelve chapters discuss two key issues of our time, mobility ...
  • Tung metall : finska fartygsbyggare i Göteborg 

   Lamér, Inkeri
   Julkaisuja (2016–) : 19 (Siirtolaisuusinstituutti, 2017)
   - I början kändes det ju helt underbart när man lärde sig den där svetsningen. - Jag såg mig omkring, å tänkte, oj vad stort. - Jaa-a, jag vet inte, men nog bygger jag fortfarande båtar i sömnen… 25 finska fartygsbyggare ...
  • Turku ja Tampere kilpasilla : väestönmuutokset, muutot, työpaikat 

   Kaskinoro, Helena
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 31 (Siirtolaisuusinstituutti, 2009)
   Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan väestö- ja työpaikkakehitys on jäänyt jälkeen Pirkanmaan ja Tampereen seutukunnan väestö- ja työpaikkakehityksestä. Suurimmat kehityserot ovat tapahtuneet vasta 2000-luvun aikana. ...
  • Turun lähtömuuttotutkimus : Turusta vuonna 1984 muualle Suomeen muuttaneet 

   Simpanen, Matti
   Tutkimuksia (Monistesarja, 1983–1994) : 4 (Siirtolaisuusinstituutti, 1985)
   Maassamuutto on perinteisesti suuntautunut maaseudulta kaupunkiin ja kehitysalueilta Etelä-Suomen kehittyneille alueille, minkä seurauksena kaupunkien väkiluvut ovat kasvaneet. 1970–1980-luvuilla muuttoliikkeeseen on tullut ...
  • Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa 

   Lyytinen, Eveliina
   Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 2019)
   Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa -teoksessa tarkastellaan pakolaisuuden monimuotoisuutta Suomessa eri teemojen ja tieteenalojen risteyksissä – ilmiöiden globaalia kontekstia kuitenkaan unohtamatta. Teoksessa, joka ...
  • Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta : Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus 

   Lähdesmäki, Merja; Savela, Terttu
   Web Reports (2002–2016) : 19 (Siirtolaisuusinstituutti, 2006)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Oulun ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuksen järjestämän Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutuksen vaikuttavuutta koulutukseen osallistuneiden yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien maahanmuuttajien ...