Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa 

   Yousfi, Saara
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 27 (Siirtolaisuusinstituutti, 2005)
   Teoksessa keskitytään Suomessa vähän tutkitun kohderyhmän, kahdenuranperheiden, olemukseen ja asemaan työmarkkinoilla ja erityisesti niiden muuttoliikkeeseen ja työmatkapendelöintiin. Kaikkiaan kahdenuranperheitä ovat ...
  • Kaikkoavat paratiisit : suomalaisten siirtokuntien aatteellinen tausta ja perustamisvaiheet Brasiliassa ja Dominikaanisessa tasavallassa n. 1925–1932 

   Melkas, Eevaleena
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 21 (Siirtolaisuusinstituutti, 1999)
   Suomalaiset ovat aikojen kuluessa perustaneet ihannesiirtokuntia eri puolille maailmaa. Brasiliaan ja Dominikaaniseen tasavaltaan 1920-luvun lopulla perustetut suomalaiset siirtokunnat Fazenda Penedo ja Viljavakka ovat ...
  • Kalle-vaari Amerikassa : on sitä muutettu ennenkin 

   Hartonen, Olavi
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2014)
   Kalle-vaari Amerikassa on tarina Jennistä, joka kohtaa koulussa ensimmäistä kertaa toisesta maasta muuttaneen oppilaan. Jenni ei ymmärrä tulijan kieltä, eikä siksi tiedä miten toimia. Hän kertoo tapauksesta Kalle-vaarilleen, ...
  • Kanadan kutsu 

   Eronen, Veli Ensio
   Kaunokirjallinen sarja (1998–2010) (Siirtolaisuusinstituutti, 2001)
   Me on nyt sitten päätetty, että kesäloman jälkeen me lähdetään. Ratkaisu ei ole helppo meille eikä se ole mieleinen kaikille meidän sukulaisillekaan. Kun me ollaan vielä näinkin nuoria ja työnhaluisia, niin ajattelimme ...
  • Kanadansuomalaisten siirtolaisten kokemuksia identiteetistä, sopeutumisesta ja ikääntymisestä 

   Suorsa, Hanna
   Web Reports (2002–2016) : 62 (Siirtolaisuusinstituutti, 2009)
   Tutkielma selvittää ikääntyvien kanadansuomalaisten päätöstä jäädä Kanadaan. Haastatteluihin on valittu kaksitoista ikääntyvää siirtolaista, joista yksitoista asui Toronton Suomikodissa. Aineistosta nousi esiin Kanadaan ...
  • Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena 

   Kanniainen, Antti
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 35 (Siirtolaisuusinstituutti, 2010)
   Tutkija Antti Kanniainen on selvittänyt Suomessa vähälle huomiolle jäänyttä maahanmuuton ja turvallisuuden yhteyttä. Useiden tutkijoiden mukaan turvallisuusnäkökohdat hallitsevat perusteettomasti maahanmuuttopuhetta vauraissa ...
  • Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani : kirjoituksia Karjalan menetyksestä ja muistamisesta, evakoiden asuttamisesta ja selviytymisestä 

   Kanervo, Pirkko; Kivistö, Terhi; Kleemola, Olli
   Tutkimus (2018–) (vertaisarvioidut) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti : Oy Sigillum Ab, 2018)
   Karjalani, Karjalani, maani ja maailmani -artikkelikokoelman syntyhistoria juontaa pakolaiskeskusteluun, joka käynnistyi kiivaana kun Suomeen vuonna 2015 tuli ennätyksellinen määrä turvapaikanhakijoita. Polemiikin kohteena ...
  • Kaukomaiden kaipuu : suomalaiset Afrikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Latinalaisessa Amerikassa 

   Koivukangas, Olavi
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 1998)
   Suomalaisen siirtolaisuuden historia 4 Olavi Koivukankaan kirjoittama "Kaukomaiden kaipuu" on osa Suomen siirtolaisuuden historiaa käsitelevästä teossarjasta. Kirjassa selvitetään suomalaisten eteläiselle pallonpuoliskolle ...
  • Kausimuutto ja pendelöinti matkailualalla Lapissa ja Koillismaalla 

   Paksuniemi, Merja; Heikkilä, Elli
   Julkaisuja (2016–) : 46 (Siirtolaisuusinstituutti, 12 / 2022)
   Työmarkkinoiden toimivuuden keskeinen tekijä on osaavan työvoiman saatavuus ja sen rekrytointi. Pula osaavasta työvoimasta korostuu etenkin sesonkiluonteisilla aloilla, joita matkailuala edustaa: työntekijöitä voi ...
  • Kenen oppimisesta onkaan kyse? : AboaNova : maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla 

   Vanhanen, Sari
   Julkaisuja (2016–) : 31 (Siirtolaisuusinstituutti, 2020)
   Vuosina 2017–2020 toteutetussa AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto, on haettu käytännönläheisiä vastauksia moninaistuvan yhteiskunnan ...
  • Kirjeitä Karjalasta : amerikansuomalaisen Saaren perheen kolme poikaa Neuvosto-Karjalan ihannevaltiota rakentamassa 1930-luvulla 

   Sihvola, Päivi
   Julkaisuja (2016–) : 38 (Siirtolaisuusinstituutti, 2020)
   Kirjeitä Karjalasta kertoo Alajärveltä Amerikkaan muuttaneen Saaren (alkuaan Saarenmaa) perheen tarinan liki 120 vuoden ajalta. Perheen pojat Nikolai, Nestor ja Eino lähtivät Yhdysvalloista 1930-luvun alussa töiden perässä ...
  • Kirjeitä Somaliasta : maa, joka lakkasi olemasta 

   Wetterstrand, Tuija
   E-sarja (Erikoisjulkaisut, 1976–2016) (Siirtolaisuusinstituutti, 2012)
   Mitä tapahtui Somaliassa viimeisenä vuonna, kun se vielä oli yhtenäinen valtio? Miltä tuntui elää suomalaisena pääkaupungissa Mogadishussa, kun maa hajosi ympäriltä? Kirjoittaja Tuija Wetterstrand asui Mogadishussa ...
  • Kirkkokahvit on ollu aina : 50 vuotta suomalaista seurakuntatyötä Sydneyssä 

   Niemi, Riitta
   A-sarja (Suomenkieliset tutkimukset, 1975–2016) : 51 (Siirtolaisuusinstituutti, 2014)
   Kirkkokahvit on ollu aina -kirja vie lukijan Australiaan. Se kertoo Sydneyn suomalaisen seurakuntatyön 50-vuotisesta taipaleesta. Kirja on kuin mosaiikki. Tässä muisteluskirjassa seurakuntalaiset, työntekijät ja heidän ...
  • Kivenä kengässä? : Suomen kiintiöpakolaispolitiikka 

   Laiho, Sanna
   Web Reports (2002–2016) : 38 (Siirtolaisuusinstituutti, 2008)
   Tutkielmassa selvitetään Suomen kiintiöpakolaispolitiikan historian eri vaiheita ja käännekohtia vuosina 1973–2007. Tutkielman näkökulma on kiintiöpakolaispolitiikan valtionhallinnon historiassa, eli virkamiesten ja ...
  • Kommuuna Kylväjä : Amerikansuomalainen kolhoosi Donin aroilla 

   Vanhala, Harri
   Julkaisuja (2016–) : 41 (Siirtolaisuusinstituutti, 01.10.2021)
   Vuonna 1921 eräät Yhdysvaltain länsirannikon suomalaiset perustivat Kommuuna Kylväjän. Ajatus oli asettua Neuvosto-Venäjälle viljelemään koneellisesti mustanmullan aluetta ja tukea uutta työläisvaltiota. Alkoi uurastus ...
  • Korpobor i Amerika 

   Widén, Bill
   B-sarja (Ruotsinkieliset tutkimukset, 1975–2011) : 1 (Siirtolaisuusinstituutti, 1975)
   När det gäller överflyttningen från Svenskfinland till Amerika har tidigare utvandringen från Österbotten och på senaste tid även emigrationen från Åland blivit föremål för undersökningar. Nyland och Åboland har däremot ...
  • Kotipesänä Pohjanmaa : Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet 

   Itäpuisto, Timo
   Pohjanmaan aluekeskuksen julkaisuja ja tutkimuksia (1997–2015) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 1999)
   Muuttajien määrä on maassamme viime vuosina noussut lähelle uusia ennätyslukuja. Muuttoliikkeen kiihtymiseen vaikuttavat voimat ovat osin niin suuria, että kunnissa on ollut epätietoisuutta keinoista, joilla siihen voisi ...
  • Kotona Ruotsissa : suomalaisten asumisuria Göteborgissa 

   Lamér, Inkeri
   Julkaisuja (2016–) : 32 (Siirtolaisuusinstituutti, 2020)
   Inkeri Lamér on vieraillut Göteborgin suomalaisten kodeissa ja keskustellut asukkaiden kanssa asumisesta. Miten asuttiin Suomessa? Mistä saatiin katto pään päälle, kun muutettiin Ruotsiin? Miten asumisura eteni? Kotona ...
  • Kotouttamislain merkitys kotoutumisessa maahanmuuttajan näkökulmasta 

   Jokisaari, Selene
   Web Reports (2002–2016) : 18 (Siirtolaisuusinstituutti, 2006)
   Suomalainen maahanmuuttajapolitiikka alkoi muotoutua vasta 1990-luvun lopussa uusien ja aiempaa suurempien maahanmuuttajaryhmien saapuessa maahan. Politiikan keskeinen aikaansaannos oli uusi laki, joka koski maahanmuuttajien ...
  • Kriisituesta kuntosalikorttiin : yksintulleiden nuorten jälkihuolto kunnissa 

   Lepola, Outi
   Raportteja (2019–) (verkkojulkaisut) : 2 (Siirtolaisuusinstituutti, 2019)
   Tämän selvityksen tavoitteena on muodostaa yleiskuva jälkihuollon palveluista, joita Suomen kunnissa tällä hetkellä tarjotaan täysi-ikäistyneille nuorille, jotka ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa ...