Denna huvudserie omfattar sällskapets pleniprotokoll från 1797, beredningsutskottets protokoll från 1800, ekonomiutskottets protokoll från 1800, åkerbruksutskottets protokoll från 1828, slöjdutskottets protokoll från 1828, vaccinationsutskottets och potatisutskottets protokoll – sporadiskt, det förras från år 1827 och det senares från 1802. Ordningsföljden i volymerna är oftast den nämnda, ibland har de dock omkastats. Jfr. serie A II. Serien är i sin helhet inbunden, volymerna är paginerade om man undantar de för åren 1797-1799 samt 1832-1880. Protokollen ingår i ordningsföljd. T.o.m. år 1821 räknas året från första november.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää