Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995-2013 (ETK) 

   Riihelä, Marja; Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Kiinteistövero - taloustutkijoiden lemmikki ja kansalaisten inhokki 

   Lyytikäinen, Teemu
   Talous & Yhteiskunta : 3/2012 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 03.09.2012)
   Ekonomistit pitävät kiinteistöveroa tehokkaana veromuotona, mutta kuntapäättäjät ovat haluttomia lisäämään sen merkitystä – miksi?
  • Käyttäytymisvaikutukset mikrosimulointimalleissa: miten talouspolitiikka vaikuttaa työllistymiseen ja tuloeroihin? 

   Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 4/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 11.12.2018)
   Mikrosimulointimalleilla pyritään selvittämään lainsäädännön vaikutukset henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin. Suomessa käytössä olevat mikrosimulointimallit ovat pääosin staattisia, eli niissä ihmisten ei oleteta ...
  • Sähköautoilun edistämisen ohjauskeinot (Ilmastopaneeli) 

   Laukkanen, Marita; Sahari, Anna
   Ilmastopaneelin Policy Brief 2018 (Suomen ilmastopaneeli, 13.08.2018)
   Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen tulisi laskea puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Sähköautoilu tuottaa vähemmän päästöjä kuin polttomoottoriautoilla ...
  • Top Incomes and Top Tax Rates: Implications for Optimal Taxation of Top Incomes in Finland 

   Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
   Tampere Economic Working Papers Net Series : 88 (University of Tampere, School of Management, 02.05.2014)
   We apply optimal top marginal tax rate formulas with alternative social preferences to the Finnish economy using evidence on the responsiveness of top incomes in Finland to changes in top tax rates that have taken place ...
  • Tuloliikkuvuus ja köyhyyden pysyvyys 

   Riihelä, Marja; Suoniemi, Ilpo
   Raportteja : 30 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 22.01.2015)
   Artikkelissa käytetään laajaa paneeliaineistoa selvittämään tuloliikkuvuuden ja köyhyyden dynamiikan kehitystä Suomessa ajanjaksolla 1995–2008. Tällä jaksolla tuloerot ja köyhyysriski kasvoivat huomattavasti kansainvälisesti ...
  • Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan 

   Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 5/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 26.01.2016)
   Tässä raportissa tarkastellaan tuloverotuksen vaikutusta tehdyn työn määrään ja verotuloihin. Pääasiassa keskitytään ansiotulojen verotukseen ja siihen liittyviin käyttäytymisvaikutuksiin. Raportin aluksi esitellään ...
  • Tutkimuksia tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksista 

   Matikka, Tuomas
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 02.03.2015)
   Verotuksen aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset ovat keskeisiä, kun arvioidaan verojärjestelmän toimivuutta. Käyttäytymisvaikutukset ovat erityisen tärkeitä, kun tarkastellaan tuloverotuksen taloudellista tehokkuutta. Hyvä ...
  • Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus 

   Kalin, Salla; Kari, Seppo; Kauppinen, Ilpo; Kotakorpi, Kaisa; Määttänen, Niku; Ropponen, Olli; Valkonen, Tarmo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:35 (Valtioneuvoston kanslia, 26.04.2019)
   Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. ...
  • Yritystukien arviointi ja vaikuttavuus 

   Rauhanen, Timo; Grönberg, Sami; Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 8/2015 (Valtioneuvoston kanslia, 17.06.2015)
   Tässä selvityksessä suorien tukien ja verotukien vaikuttavuuden arviointi kohdistetaan sellaisiin näkökohtiin ja kysymyksiin, joista on käytettävissä taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta. Silloin, kun yksittäistä tukea ...
  • Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus 

   Harju, Jarkko; Kari, Seppo; Koivisto, Aliisa; Kuusi, Tero; Matikka, Tuomas; Määttänen, Niku; Pajarinen, Mika; Ropponen, Olli; Rouvinen, Petri; Valkonen, Tarmo
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 6/2017 (Valtioneuvoston kanslia, 11.01.2017)
   Raportissa arvioidaan Suomen nykyisen yritys- ja pääomatuloverotuksen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja investointikannusteiden, taloudellisen tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmista. Tavoitteena on tarjota päätöksentekoa ...