Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vaikutusten arviointi 

   Izadi, Ramin; Kuhalainen, Saara; Moisio, Antti; Nurminen, Mikko; Pursiainen, Heikki; Saastamoinen, Antti; Suhonen, Tuomo; Tervonen, Lassi
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 1/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 11.01.2016)
   Raportissa esitetään kustannus-hyötyanalyysiin perustuva tarkastelukehikko kuntien tehtävien arviointiin. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut kehittää taloustieteeseen perustuva systemaattinen lähestymistapa, jota voidaan ...
  • Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan 

   Matikka, Tuomas; Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 5/2016 (Valtioneuvoston kanslia, 26.01.2016)
   Tässä raportissa tarkastellaan tuloverotuksen vaikutusta tehdyn työn määrään ja verotuloihin. Pääasiassa keskitytään ansiotulojen verotukseen ja siihen liittyviin käyttäytymisvaikutuksiin. Raportin aluksi esitellään ...