Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin (TEM) 

   Hämäläinen, Kari; Pesola, Hanna; Sarvimäki, Matti
   Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 43 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2015)
   Tämä tutkimus tarkastelee kotoutumissuunnitelmien vaikutuksia suunnitelman saaneiden maahanmuuttajien lapsiin. Tutkimus hyödyntää vuoden 1999 kotouttamislain siirtymäsääntöä, jonka mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa ...
  • Käyttäytymisvaikutukset mikrosimulointimalleissa: miten talouspolitiikka vaikuttaa työllistymiseen ja tuloeroihin? 

   Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 4/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 11.12.2018)
   Mikrosimulointimalleilla pyritään selvittämään lainsäädännön vaikutukset henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin. Suomessa käytössä olevat mikrosimulointimallit ovat pääosin staattisia, eli niissä ihmisten ei oleteta ...
  • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019 

   Tervola, Jussi; Hänninen, Teemu; Lehtinen, Anna-Reetta; Mäkinen, Lauri; Riihelä, Marja; Moisio, Pasi; Korpela, Tuija; Mukkila, Susanna; Niemelä, Mikko; Törmälehto, Veli-Matti
   Työpaperi (THL, 03.05.2019)
   Vuosien 2015-2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista ...
  • Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta 

   Harju, Jarkko; Kanninen, Ohto; Karhunen, Hannu; Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas; Verho, Jouko
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 25/2019 (Valtioneuvoston kanslia, 25.02.2019)
   Suomessa on laaja yhteisymmärrys tarpeesta uudistaa nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää, jotta se tukisi entistä paremmin yksilöiden hyvinvointia ja mahdollistaisi entistä korkeamman työllisyysasteen. Uudistustyön onnistumisen ...
  • Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko 

   Jauhiainen, Signe; Korpela, Tuija; Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka; Öberg, Janna; Hiilamo, Heikki; Lehmus-Sun, Annika
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:28 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2019)
   Tutkimuksessa tarkastellaan perustoimeentulotuen saajien elämäntilannetta, asumista ja työntekoa. Toimeentulotuki on viimesijainen harkinnanvarainen tuki, joka jakautuu perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja ehkäisevään ...
  • Tuloliikkuvuus ja köyhyyden pysyvyys 

   Riihelä, Marja; Suoniemi, Ilpo
   Raportteja : 30 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 22.01.2015)
   Artikkelissa käytetään laajaa paneeliaineistoa selvittämään tuloliikkuvuuden ja köyhyyden dynamiikan kehitystä Suomessa ajanjaksolla 1995–2008. Tällä jaksolla tuloerot ja köyhyysriski kasvoivat huomattavasti kansainvälisesti ...