Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995-2013 (ETK) 

   Riihelä, Marja; Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2016 (Eläketurvakeskus, 07.03.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ...
  • Eri tavoitteille sopivat erilaiset politiikkatoimet 

   Paukkeri, Tuuli
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
   Kaikissa maissa julkinen sektori asettaa politiikkaohjelmia ja sääntelee yhteiskunnan eri osa-alojen toimintaa tavoitellessaan hyvinä pitämiään tavoitteita. Monissa maissa pienituloisuuden vähentäminen on merkittävä tavoite, ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin kannustinvaikutukset 

   Kyyrä, Tomi; Paukkeri, Tuuli
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 7 (Eläketurvakeskus, 22.10.2015)
   Tutkimuksessa arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin taloudellisten kannustimien toimivuutta. Maksuluokkamalli on kokemusperäinen hinnoittelumekanismi, jonka avulla Työntekijän eläkelain (TyEL) alaisten ...