Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi 

   Pekkarinen, Tuomas; Tuomala, Juha
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:46 (Valtioneuvoston kanslia, 28.06.2019)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitorahan käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva joustava hoitoraha ...
  • Kuinka työnhakijoiden palvelujärjestelmä voisi huomioida osittain työlliset työnhakijat paremmin? 

   Kauhanen, Merja; Ojala, Satu; Mäkinen, Niklas; Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
   Policy Brief : 8 (Valtioneuvoston kanslia, 18.03.2022)
   Tämä policy brief käsittelee ’Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö, tilapäinen työ ja siirtymät kokoaikatyöhön’ hankkeen keskeisiä tuloksia. Sovitelluilla etuuksilla työskentely on lisääntynyt Suomessa selvästi. ...
  • Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö, tilapäinen työ ja siirtymät kokoaikatyöhön 

   Kauhanen, Merja; Ojala, Satu; Mäkinen, Niklas; Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 25 (Valtioneuvoston kanslia, 18.03.2022)
   Tällä raportilla on neljä päätavoitetta. Ensiksi tutkitaan osa-aikaisen työttömyyden yleisyyttä yli ajan sekä työllisyyden ja työttömyyden rajapinnalla liikkuvien työuria. Toiseksi tarkastellaan, sisältääkö työttömyystur ...
  • Työttömyysturvan suojaosa ja työttömyyden aikainen työskentely 

   Kyyrä, Tomi; Matikka, Tuomas; Pesola, Hanna
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 45/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 06.07.2018)
   Työttömyysturvassa otettiin vuonna 2014 käyttöön suojaosa, jonka tavoitteena oli kannustaa työttömiä ottamaan vastaan osa-aikaisia tai tilapäisiä töitä. Suojaosa yhdessä sovitellun työttömyyspäivärahan kanssa mahdollistavat ...