Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Digitaalisten terveyspalvelujen käyttö, käyttäjät, tuotanto ja vaikuttavuus : Esiselvitys 

   Haaga, Tapio; Herzig, Mikko; Kortelainen, Mika; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Sääksvuori, Lauri
   Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2024:12 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 24.03.2024)
   Viime vuosina terveydenhuollon digitaaliset palvelut ovat merkittävästi yleistyneet. Digiklinikat ja digitaaliset sote-keskukset ovat eräs osa tätä murrosta. Niille on tyypillistä laajat aukioloajat ja erittäin nopea pääsy ...
  • Kapitaatiomalli korvausmuotona terveydenhuollon tuottajille 

   Kortelainen, Mika; Saxell, Tanja; Saastamoinen, Antti
   Lääkärilehti : 23/2017 (Suomen Lääkäriliitto, 16.06.2017)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen yksi keskeinen elementti on palveluntuottajille maksettavat korvaukset. Vaikka uudistuksen monet yksityiskohdat ovat jo pitkälle mietittyjä, tuottajille maksettaviin ...
  • Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta 

   Kinnunen, Mari; Laukkonen, Marja-Liisa; Linnosmaa, Ismo; Mäklin, Suvi; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toivanen, Otto; Valmari, Nelli
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2021)
   Selvityksessä arvioidaan avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työpaketissa A tarkastellaan, mikä avohoidon reseptilääkkeissä maksaa, ...
  • Toimialan taloustiede ja lääkemarkkinat 

   Saxell, Tanja
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 04.06.2014)
   Useat tärkeät päätökset tehdään epävarmuuden vallitessa. Miten poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, kun taloudellista kehitystä on vaikea ennustaa? Tulisiko lääkeyritysten investoida kliinisiin kokeisiin, kun tutkimus- ja ...