Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muiden sarjoissa julkaistut

  • Dealing with the Refugee Crisis: Policy Lessons from Economics and Political Science (Economic Policy Council) 

   Sarvimäki, Matti; Hangartner, Dominik
   Economic Policy Council (Economic Policy Council, 24.01.2017)
   Taustaraportti talouspolitiikan arviointineuvostolle: Dealing with the Refugee Crisis: Policy Lessons from Economics and Political Science (Economic Policy Council)
  • Eri syistä maahan muuttaneiden työllistyminen Suomessa 

   Pesola, Hanna; Sarvimäki, Matti; Virkola, Tuomo
   Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2024:9 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 04.03.2024)
   Selvitys tarkastelee eri syistä Suomeen muuttaneiden pärjäämistä työmarkkinoilla. Hyödynnämme Maahanmuuttoviraston tietoja oleskelulupapäätöksistä vuosilta 2011–2021 sekä Tilastokeskuksen laajoja rekisteriaineistoja. ...
  • Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja - nuoret Suomessa 

   Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Hämäläinen, Ulla
   Kelan tutkimusosaston työpapereita : 56 (Kela, 09.06.2014)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten integroitumista Suomeen. Integroitumisen onnistumisen mittareina käytämme koulutukseen, terveyteen ja rikollisuuteen liittyviä vasteita. ...
  • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : Väliraportti 

   Sarvimäki, Matti; Alasuutari, Maarit; Harjunen, Oskari; Holvio, Anna; Izadi, Ramin; Kalland, Mirjam; Kuusiholma-Linnamäki, Julia; Laakso, Mikko-Jussi; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Muhonen, Heli; Räsänen, Pekka; Salmela-Aro, Katariina; Saranko, Lotta; Sulkanen, Mimmu; Upadyaya, Katja
   Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2023:19 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 12.04.2023)
   Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun ...
  • Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin (TEM) 

   Hämäläinen, Kari; Pesola, Hanna; Sarvimäki, Matti
   Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 43 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2015)
   Tämä tutkimus tarkastelee kotoutumissuunnitelmien vaikutuksia suunnitelman saaneiden maahanmuuttajien lapsiin. Tutkimus hyödyntää vuoden 1999 kotouttamislain siirtymäsääntöä, jonka mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa ...
  • Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus 

   Sarvimäki, Matti
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2010 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2010)
   Katsausartikkeli keskittyy kolmeen maahanmuuton taloustieteen vakiintuneeseen teemaan. Tarkastelen aluksi maahanmuuttajien kotoutumista työmarkkinoille ja hyvinvointijärjestelmään. Tämän jälkeen esittelen tuloksia maahanmuuton ...
  • Vievätkö maahanmuuttajat kantaväestön työpaikat 

   Sarvimäki, Matti
   Talous & Yhteiskunta : 4/2010 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 16.12.2010)
   Keskustelu maahanmuutosta on viime aikoina kiihtynyt. Samalla poliittiseen debattiin on noussut uusi teema: huoli maahanmuuton vaikutuksista suomalaisten työllisyyteen ja palkkoihin. Onko järkevää ajatella, että ulkomaalaisen ...