• Verotuet valtion politiikkavälineenä ja ohjauskeinona 

   Rauhanen, Timo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2017 (Taloustieteellinen yhdistys, 11.10.2017)
   Verotuksen normaalia perusrakennetta kutsutaan normijärjestelmäksi. Verotuet ovat kansallisessa verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia normista. Niitä ei siis määritellä esimerkiksi kilpailijamaiden ...
  • Euro ja kustannukset – vastaus Oksaselle 

   Berghäll, Elina; Koskenkylä, Heikki; Malinen, Tuomas; Nyberg, Peter
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2017 (Taloustieteellinen yhdistys, 11.10.2017)
   Heikki Oksanen kirjoittaa Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 2/2017 eurosta politiikan ja talousoppien valossa (Oksanen 2017). Hän väittää, että Suomen liittyminen euroon perustui yhtä vahvasti talouspoliittisiin ...
  • Staattisissa vaikutusarvioissa pelataan nollasummapeliä 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2017 (Taloustieteellinen yhdistys, 11.10.2017)
   Erilaisten vaikutusarvioiden tekeminen on tärkeä osa politiikkamuutosten valmisteluprosessia. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on käytettävissä useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen ...
  • Varainsiirtoverosta eroon – mitä tilalle? 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2016 (Taloustieteellinen yhdistys, 13.10.2016)
   Viime viikkojen aikana suomalaista julkiseen talouteen liittyvää keskustelua on hallinnut erilaisten työllisyyden lisäämiseen tähtäävien keinojen arviointi. Muiden toimien lisäksi hallituksen tavoitteena on lisätä työvoiman ...
  • Teknologian eturintama ja Suomen innovaatiopolitiikka 

   Berghäll, Elina
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 01/2016 (Taloustieteellinen yhdistys, 04.03.2016)
   Usein todetaan, että Suomi ei voi kilpailla hinnoilla vaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen (t&k) perustuvilla laatutuotteilla ja -palveluilla, mikä heijastaa vahvana elävää käsitystä Suomesta innovatiivisena korkean ...
  • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

   Rauhanen, Timo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2015)
   EU:n yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Suomessa budjettineutraali alennettujen verokantojen poistaminen ja veropohjan merkittävä ...
  • Kohtuuhintaista vuokra-asumista – kenelle se kuuluu? 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 01.10.2015)
   Kohtuuhintaisella vuokra-asumisella voidaan tarkoittaa monia asioita, mutta usein ollaan yhtä mieltä siitä, että sitä tarvitaan lisää. Tässä suhteessa pitää tietysti erottaa tavoitellaanko sitä, että kaikenlaisten asuntojen ...
  • Tutkimuksia tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksista 

   Matikka, Tuomas
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2015 (Taloustieteellinen yhdistys, 02.03.2015)
   Verotuksen aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset ovat keskeisiä, kun arvioidaan verojärjestelmän toimivuutta. Käyttäytymisvaikutukset ovat erityisen tärkeitä, kun tarkastellaan tuloverotuksen taloudellista tehokkuutta. Hyvä ...
  • Tutkimuksia korkeakoulutusvalinnoista ja alueellisista työmarkkinoista 

   Suhonen, Tuomo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 06.10.2014)
   Suomen korkeakoulujärjestelmä on maantieteellisesti pitkälle hajautettu, minkä ansiosta korkeakoulutuksen saavutettavuus on varsin korkealla tasolla kaikkialla maassa. Toisaalta korkeakoulutuksen tarjonta on laadullisesti ...
  • Verotuista ja kapitalisoitumisesta 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 06.10.2014)
   Suomessa kartoitetaan ja raportoidaan vuosittain verotukia. Verotuki on poikkeama niin sanotusta verotuksen normijärjestelmästä, jonka ajatellaan kuvaavan puhdaslinjaista, erilaisista poikkeuksista vapaata verojärjestelmää, ...
  • Toimialan taloustiede ja lääkemarkkinat 

   Saxell, Tanja
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 04.06.2014)
   Useat tärkeät päätökset tehdään epävarmuuden vallitessa. Miten poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, kun taloudellista kehitystä on vaikea ennustaa? Tulisiko lääkeyritysten investoida kliinisiin kokeisiin, kun tutkimus- ja ...
  • Esseitä verouudistusten vaikutuksista 

   Harju, Jarkko
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2014 (Taloustieteellinen yhdistys, 20.02.2014)
   Väitöksen ensimmäisessä artikkelissa tutkitaan sitä, miten vuonna 2005 Suomessa toteutettu verouudistus vaikutti vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin eli miten yksilöiden säästämiskäyttäytyminen uudistuksen vaikutuksesta ...
  • Toivo elää kaupungissa 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 08.12.2013)
   Kaupungit ovat likaisia ja meluisia kivierämaita, joissa sosiaaliset ongelmat kärjistyvät ja ihmiset voivat pahoin. Vai ovatko ne kiehtovia sykkiviä metropoleja, jotka houkuttelevat asukkaita uusien mahdollisuuksien ja ...
  • Hinta hiilelle – esseitä Euroopan unionin päästökaupasta ja sen vaikutuksista 

   Aatola, Piia
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Euroopan unioni valitsi päästöoikeuskaupan keskeiseksi ohjauskeinoksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökauppasektorilla vuonna 2003 hyväksytyn direktiivin mukaisesti. Päästökauppasektori kattaa energiantuotannon ...
  • PARAS tapa velkaantua? Kuntaliitokset ja vapaamatkustaminen* 

   Saarimaa, Tuukka; Tukiainen, Janne; Pääkkönen, Jenni
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 niin sanotun PARAS-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hanketta ohjaava puitelaki tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa ja oli voimassa vuoden 2012 loppuun. Hankkeen ...
  • Vihertyvä maatalouspolitiikka vesiensuojelun välineenä: tuottaako maatalouden ympäristötuki tulosta?* 

   Laukkanen, Marita
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Maailman johtavat maataloustuotteiden tuottajat, Euroopan unioni ja Yhdysvallat, ovat viime vuosikymmeninä lisänneet erilaisten ympäristöohjelmien kautta maksettavia maataloustukia. Ohjelmien julkilausuttuna tavoitteena ...
  • Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen 

   Ollikka, Kimmo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitetta vuodeksi 2020. Kasvihuonekaasujen päästöjä tulee vähentää 20 % vuoteen 1990 verrattuna, uusiutuvien energialähteiden (Renewable Energy Sources, RES) osuus ...
  • Euroopan unionin päästöoikeuskauppa ja ilmastopolitiikka 

   Aatola, Piia; Ollikka, Kimmo; Marjamaa, Elina; Ollikainen, Markku
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2013 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.10.2013)
   Päästöoikeuskaupan valinta Euroopan unionin ilmastopolitiikan pääohjauskeinoksi oli erinomainen päätös. EU:n päästökauppajärjestelmässä (European Union Emission Trading Scheme, EU ETS), kuten päästöoikeuskaupassa yleensä, ...
  • Mikä on tutkintotodistuksesi tuotto? 

   Suhonen, Tuomo; Jokinen, Juho
   Talous & Yhteiskunta : 2/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 01.06.2018)
   Odotettujen tulojen tiedetään vaihtelevan koulutusasteiden ja -alojen välillä, mutta kuinka suuria erot tarkemmin ottaen ovat ja miten erot ovat kehittyneet viime vuosina? Artikkelissa pyritään antamaan vastauksia näihin ...
  • Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin 

   Huttunen, Kristiina; Kosonen, Tuomas
   Tutkimuksia : 115 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 30.05.2018)
   Tässä artikkelissa tutkitaan kotihoidon tuen vaikutusta lasten hoitomuotoihin ja lapsiin. Kotihoidon tukea maksetaan vaihtoehtona muille lasten tuetuille hoitomuodoille lasten ollessa 1–2 -vuotiaita. Tutkimuksessa käytetään ...