Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Macroprudential measures, household leverage and tenure choice 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Ramboer, Sander
  Background report for the Finnish Economic Policy Council (Talouspolitiikan arviointineuvosto, 26.01.2021)
  In this paper, we use population wide individual level data to describe the development of housing tenure choices and household debt during recent decades in Finland, and to analyse the effects of policy measures designed ...
 • What Are the Priorities of Bureaucrats? Evidence from Conjoint Experiments with Procurement Officials. 

  Tukiainen, Janne; Blesse, Sebastian; Bohne, Albrecht; Giuffrida, Leonardo M.; Jääskeläinen, Jan; Luukinen, Ari; Sieppi, Antti
  EconPol Working Papers : 63 (ifo Institute, 31.03.2021)
  A well-functioning bureaucracy is a precondition for efficient public goods provision. However, bureaucratic decision-making is still largely seen as a black box. We provide novel insights into the preferences of bureaucrats ...
 • Kuntien verojärjestelmä: kannustimet, kuntien väliset erot ja skenaario verotuottojen kehityksestä 

  Peni, Laura; Riipinen, Toni; Tukiainen, Janne; Viitala, Tomi
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 9 (Valtioneuvoston kanslia, 10.02.2021)
  Kuntien rahoitus nojautuu kolmeen asiaan: Verotuloihin, valtionosuuksiin ja toimintatuloi hin. Verotuotot ovat pääosin kasvaneet kaikissa kuntaluokissa ja verolajeissa. Kuntien ve rotuotot muodostuvat käytännössä kolmesta ...
 • Rekrytointisyrjintä ja sen vastaiset keinot 

  Kanninen, Ohto; Virkola, Tuomo
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 27 (Valtioneuvoston kanslia, 14.05.2021)
  Rekrytointisyrjintä on Suomessa ja monessa muussa maassa kielletty lailla. Kielloista huolimatta sitä esiintyy laajasti työmarkkinoilla. Tässä katsauksessa käymme läpi joukon tutkimuksia, joissa tämä on osoitettu ...
 • Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vertailu 

  Kari, Seppo; Kauppi, Sari; Äimä, Kristiina; Huhtala, Anni; Ropponen, Olli; Silvo, Kimmo; Tuomainen, Jouko
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 44 (Valtioneuvoston kanslia, 28.05.2021)
  Hankkeessa arvioitiin vaihtoehtoisia tapoja kerätä yhteiskunnalle korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä. Siinä kartoitettiin keskeinen vero oikeudellinen ja taloustieteellinen kirjallisuus sekä kaivostoimintaa ...
 • Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta 

  Isotalo, Eetu; Kanninen, Otto; Karhunen, Hannu; Maczulskij, Terhi; Ravaska, Terhi
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 40 (Valtioneuvoston kanslia, 26.05.2021)
  Tarkastelemme tässä raportissa ulosottojärjestelmän yhteyttä toimeentuloon ja työllisyyteen. Keskustelemme optimaalisen järjestelmän ominaisuuksista käsitteellisesti, vertailemme Suomen järjestelmää Saksan ja Yhdysvaltojen ...
 • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
  Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
 • Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta 

  Kinnunen, Mari; Laukkonen, Marja-Liisa; Linnosmaa, Ismo; Mäklin, Suvi; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toivanen, Otto; Valmari, Nelli
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2021)
  Selvityksessä arvioidaan avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työpaketissa A tarkastellaan, mikä avohoidon reseptilääkkeissä maksaa, ...
 • Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa 

  Harju, Jarkko
  Edistys-analyysit : 1/2021 (Teollisuuden Palkansaajat, 12.01.2021)
  Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot ...
 • Does Household Tax Credit Increase Demand and Employment in the Service Sector? 

  Harju, Jarkko; Jysmä, Sami; Koivisto, Aliisa; Kosonen, Tuomas
  Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities : 2021:1 (Prime Minister’s Office, 25.01.2021)
  This report studies the effects of household tax credit (HTC). We use data from the Tax Authorities in Finland and Sweden. These data are firm-level monthly value added tax reports, annual income tax filings and individual-level ...
 • Mitä voimme odottaa opiskelijavalinnan uudistukselta? 

  Karhunen, Hannu; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
  Talous & Yhteiskunta : 4/2020 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 09.12.2020)
  Korkeakoulujen opiskelijavalinnan viimekeväinen uudistus siirsi painoa valintakokeista todistusvalintaan. Uudistus on herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja huolta sen vaikutuksista korkeakouluhakijoiden ...
 • Yksinyrittäjien rekrytointituen vaikutusten arviointi. Suunnitelma satunnaistetusta kontrolloidusta kokeesta 

  Einiö, Elias; Nivala, Annika; Nokso-Koivisto, Oskari
  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2021:1 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 18.01.2021)
  Tässä raportissa esitetään suunnitelma rekrytointitukikokeiluksi. Kohdeyrityksiä olisivat elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja yhtiömuodossa toimivat yritykset, jotka eivät ole palkanneet ulkopuolisia ...
 • Lisää tutkimuslukutaitoa 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2020 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 06.10.2020)
  Yhteiskunnallisen tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on ymmärtää syy-seuraussuhteita. Miten koulutus vaikuttaa työuraan? Miten asumistuki vaikuttaa tuensaajien asumisvalintoihin? Miten verotus ohjaakäyttäytymistä? On ...
 • Muuttaako koronakriisi käsitystämme julkisen vallan tehtävistä? 

  Eerola, Essi; Kotakorpi, Kaisa
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2020 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 11.06.2020)
  Koronavirus ja sen leviämisen rajoittamiseksi tehtävät toimet aiheuttavat laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Tukitoimet ovat tärkeitä kriisistä toipumisen turvaamiseksi, mutta kasvattavat julkisia ...
 • Energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet 

  Laukkanen, Marita
  Taustaraportti (Yritystukien tutkimusjaosto, 03.04.2020)
  Tässä raportissa käydään läpi suurimmat energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet Suomessa. Raportti etenee rakenteen osalta yleisestä yksityiskohtaisempaan. Ensin pohditaan lyhyesti yritystuen määritelmää, ...
 • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019 

  Tervola, Jussi; Hänninen, Teemu; Lehtinen, Anna-Reetta; Mäkinen, Lauri; Riihelä, Marja; Moisio, Pasi; Korpela, Tuija; Mukkila, Susanna; Niemelä, Mikko; Törmälehto, Veli-Matti
  Työpaperi (THL, 03.05.2019)
  Vuosien 2015-2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista ...
 • Ilmastonmuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset 

  Meriläinen, Päivi; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Hokajärvi, Anna-Maria; Simola, Antti; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja
  Raportti : 10/2019 (Suomen Ilmastopaneeli, 2019)
  Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään ...
 • Discrete earnings responses to tax incentives: Empirical evidence and implications 

  Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas
  TyöpapereitaWorking Papers : 326 (Palkansaajien tutkimuslaitosLabour Institute for Economic Research, 17.01.2019)
  Tässä tutkimuksessa tutkitaan diskreettien valintajoukkojen vaikutusta palkansaajien työn tarjonnan reagoimiseen tuloveroihin. Artikkelin empiirisessä osiossa hyödynnetään opintotuen tulorajojen aiheuttamaa tuloveroissa ...
 • Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen suoran valinnan palveluissa 

  Häkkinen, Unto; Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Haula, Taru; Kapiainen, Satu; Korajoki, Merja; Mäklin, Suvi; Peltola, Mikko; Puroharju, Tuuli
  Työpaperi : 3/2019 (THL, 23.01.2019)
  Kiinteään yksilötason korvaukseen pohjautuvassa rahoituksessa tuottajalle asiakkaasta maksettavan korvauksen tulee perustua henkilön odotettavissa olevasta palveluiden tarpeesta. Tätä ns. kapitaatiokorvausta varten tulee ...
 • Promoting education under distortionary taxation 

  Haaparanta, Pertti; Shankar, Ravi; Paukkeri, Tuuli; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
  WIDER Working Paper : 18/2019 (UNU-WIDER, 03 / 2019)
  How does the public provision of education and the deployment of distortionary tax and subsidy instruments differ when the government’s objective is conventional welfarist compared to when the objective is the non-welfarist ...

Näytä lisää