Uusimmat viitteet

 • Effects of Housing Transfer Taxes on Household Mobility 

  Eerola, Essi; Harjunen, Oskari; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
  CESifo Working Papers : 7750/2019 (Munich Society for the Promotion of Economic Research - CESifo GmbH, 26.07.2019)
  Housing transfer taxes are fiscally important in many countries despite evidence of substantial welfare losses found in several quasi-experimental studies. Research designs used in this prior literature are prone to ...
 • Asuinalueiden segregaatio ja naapurustovaikutukset 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Kirjoituksessa esitellään segregaation syntymekanismeja. Jos asuinalueet ovat laadultaan ja saavutettavuudeltaan erilaisia, ne eriytyvät asukkaiden tulotason mukaan. Tämä tarkoittaa, että satunnaisesti poimitun kotitalouden ...
 • Asumisen tukeminen ja kaupungistuminen 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Asumisen tukiin on tehty viime vuosina paljon muutoksia. Yleistä asumistukea uudistettiin merkittävästi vuoden 2015 alussa, kun pinta-alanormeihin ja neliövuokranormeihin perustuvasta monimutkaisesta järjestelmästä siirryttiin ...
 • Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi 

  Pekkarinen, Tuomas; Tuomala, Juha
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:46 (Valtioneuvoston kanslia, 28.06.2019)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitorahan käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva joustava hoitoraha ...
 • Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla 

  Einiö, Elias; Hyytinen, Ari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:45 (Valtioneuvoston kanslia, 27.06.2019)
  Toisin kuin monilla muilla yhteiskunnan alueilla (mm. lääketiede ja sosiaaliturva) yritystukien vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kontrolloiduilla ja etukäteen suunnitelluilla tieteellisillä kokeilla. Tämä siitäkin ...
 • Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti 

  Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
  Työ- ja elinkeinoministeriön raportti : 05/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 07.05.2019)
  Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden aikaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.
 • Environmental policy, green innovation and market developments 

  Koski, Heli; Ollikka, Kimmo; Ylhäinen, Ilkka
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 2019:36 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 29.04.2019)
  This report explores the implementation of various R&D subsidies and other environmental policy instruments among the OECD countries from 1990-2015 and the relations of these policies to green innovation aimed at reducing ...
 • Yritystuet ja kilpailukyky 

  Laukkanen, Marita; Maliranta, Mika
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:33 (Valtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
  Arvioimme yritystukien vaikutuksia kilpailukykyyn talousteorian, aikaisemman empiirisen tutkimustiedon sekä uuden empiirisen analyysin valossa. Yritystukia on syytä tulkita laajasti, jotta niiden kansantaloudellisia ...
 • The impact of energy tax refunds on manufacturing firm performance: evidence from Finland’s 2011 energy tax reform 

  Laukkanen, Marita; Ollikka, Kimmo; Tamminen, Saara
  Publication series of the Government’s analysis, assessment and research activitiesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:32 (Prime Minister’s OfficeValtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
  Finland’s 2011 energy tax reform increased excise taxes on energy. The tax increase raised concerns about competitiveness of the manufacturing sector, and in the beginning of 2012 a pre-existing tax exemption to manufacturing ...
 • Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus 

  Kalin, Salla; Kari, Seppo; Kauppinen, Ilpo; Kotakorpi, Kaisa; Määttänen, Niku; Ropponen, Olli; Valkonen, Tarmo
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:35 (Valtioneuvoston kanslia, 26.04.2019)
  Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. ...
 • Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75-84 -vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen 

  Riihelä, Marja; Rantala, Juha; Kuivalainen, Susan; Pyy-Martikainen, Marjo
  Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
  Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka ikäihmisten kohdalla sukupuolten väliset pienituloisuusasteet ovat lähentyneet, on 75–84-vuotiaiden naisten pienituloisuusaste selvästi ...
 • Polarisaatiosta ja keskiluokan kuihtumisesta 

  Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
  Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
  Työmarkkinoilla tapahtuvasta polarisaatiosta eli teknologisen kehityksen (automaatio, robotisaatio, tekoäly) aiheuttamasta rutiiniluontoisten töiden vähentymistä on puhuttu pitkään. Tämän seurauksena työllisyys tulisi ...
 • Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko 

  Jauhiainen, Signe; Korpela, Tuija; Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka; Öberg, Janna; Hiilamo, Heikki; Lehmus-Sun, Annika
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:28 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan perustoimeentulotuen saajien elämäntilannetta, asumista ja työntekoa. Toimeentulotuki on viimesijainen harkinnanvarainen tuki, joka jakautuu perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja ehkäisevään ...
 • Combatting debt bias in South African firms: The case for an allowance for corporate equity 

  Kari, Seppo; Khoza, Londiwe; Manjezi, Nangamso; McNabb, Kyle
  WIDER Working Paper : 2019/10 (UNU-WIDER, 03 / 2019)
  The problem of debt bias can be tackled through either disincentivizing the use of debt financing or incentivizing the use of equity financing. Considering the South African context—in which many firms are highly leveraged ...
 • Dissecting the EU's Recent Anti-Tax Avoidance Measures: Merits and Problems 

  Collier, Richard; Kari, Seppo; Ropponen, Olli; Simmler, Martin; Todtenhaupt, Maximilian
  EconPol Policy Report : 8/2018 (ifo Institute, 13.08.2018)
  Profit-shifting activities by multinational enterprises (MNEs) is widespread. Academics and policymakers agree that such activity should be curbed by diminishing the opportunities that exist within the international tax ...
 • Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta 

  Harju, Jarkko; Kanninen, Ohto; Karhunen, Hannu; Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas; Verho, Jouko
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 25/2019 (Valtioneuvoston kanslia, 25.02.2019)
  Suomessa on laaja yhteisymmärrys tarpeesta uudistaa nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää, jotta se tukisi entistä paremmin yksilöiden hyvinvointia ja mahdollistaisi entistä korkeamman työllisyysasteen. Uudistustyön onnistumisen ...
 • Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako sosiaali- ja terveydenhuollossa 

  Kotakorpi, Kaisa; Seuri, Allan
  Talous & Yhteiskunta : 1/2019 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.03.2019)
  Sote-uudistus kasvattaisi yksityisen sektorin roolia terveydenhuollon tuotannossa. Tämä muutos yksinään ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävällä tavalla palveluntuotannon tehokkuuteen. Valinnanvapauden ja kilpailun ...
 • Ovatko tuloerot Suomessa kasvaneet luultua enemmän? 

  Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
  Talous & Yhteiskunta : 1/2019 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.03.2019)
  Usein väitetään, että tuloerot eivät ole Suomessa enää kasvaneet 2000-luvulla. Väite ei pidä paikkaansa, oli mittarina sitten vuosituloihin tai viiden vuoden keskituloihin perustuvat suhteelliset Gini-kertoimet. Viimeisten ...
 • Studying fuel and car tax policies using microdata: evidence from Finland, Sweden and Norway 

  Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo; Sallee, James
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 70/2018 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 17.12.2018)
  This report examines fuel and car tax policies using microdata for Finland, Sweden and Norway. In terms of fuel taxes, we analyze the degree of heterogeneity in diesel tax pass-through in Finland and the distributional ...
 • Käyttäytymisvaikutukset mikrosimulointimalleissa: miten talouspolitiikka vaikuttaa työllistymiseen ja tuloeroihin? 

  Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas
  Talous & Yhteiskunta : 4/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 11.12.2018)
  Mikrosimulointimalleilla pyritään selvittämään lainsäädännön vaikutukset henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin. Suomessa käytössä olevat mikrosimulointimallit ovat pääosin staattisia, eli niissä ihmisten ei oleteta ...

Näytä lisää