Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Latausinfratukien vaikuttavuuden arviointi : Loppuraportti 

  Ferreira, Eija; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo; Räihä, Jouni; Sahari, Anna; Sumu, Saara; Suomalainen, Emilia; Vesanen, Sampo
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:14 (Valtioneuvoston kanslia, 08.05.2024)
  Loppuraportissa analysoidaan Energiaviraston myöntämän julkisen latausinfran tuen sekä Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskuksen (Ara) myöntämän asuinkiinteistöjen yksityisen latausinfran tuen kohdentumista sekä tukien ...
 • Digitaalisten terveyspalvelujen käyttö, käyttäjät, tuotanto ja vaikuttavuus : Esiselvitys 

  Haaga, Tapio; Herzig, Mikko; Kortelainen, Mika; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Sääksvuori, Lauri
  Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2024:12 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 24.03.2024)
  Viime vuosina terveydenhuollon digitaaliset palvelut ovat merkittävästi yleistyneet. Digiklinikat ja digitaaliset sote-keskukset ovat eräs osa tätä murrosta. Niille on tyypillistä laajat aukioloajat ja erittäin nopea pääsy ...
 • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Loppuraportti 

  Isotalo, Eetu; Kalin, Salla; Karhunen, Hannu; Saarinen, Taina; Tuomala, Juha; Tynjälä, Päivi; Virtanen, Anne
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2024:8 (Valtioneuvoston kanslia, 15.04.2024)
  Loppuraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan työssäkäynnin, opintotuen ja opintosuoritusten välistä suhdetta, sekä opintotuen tulorajoja ...
 • Sosiaaliset normit ohjaavat eläkkeelle jäämistä 

  Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Kyyrä, Tomi; Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riekhoff, Aart-Jan
  SustAgeable Policy Brief : 1/2024 (SustAgeable-hanke, 18.03.2024)
  Taloudellisten tekijöiden ohella sosiaaliset normit ohjaavat sekä työntekijöiden että työnantajien käyttäytymistä. Eläkeuudistusten myötä käsitykset "normaalista" eläköitymisiästä ovat muuttuneet ja työnantajat suhtautuvat ...
 • Eri syistä maahan muuttaneiden työllistyminen Suomessa 

  Pesola, Hanna; Sarvimäki, Matti; Virkola, Tuomo
  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2024:9 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 04.03.2024)
  Selvitys tarkastelee eri syistä Suomeen muuttaneiden pärjäämistä työmarkkinoilla. Hyödynnämme Maahanmuuttoviraston tietoja oleskelulupapäätöksistä vuosilta 2011–2021 sekä Tilastokeskuksen laajoja rekisteriaineistoja. ...
 • Malttamattomuus ohjaa kulutustamme ja vapaa-aikaamme 

  Jysmä, Sami; Laamanen, Jani-Petri; Lintula, Aino; Matikka, Tuomas; Paukkeri, Tuuli
  Talous & Yhteiskunta : 4/2023 (Työn ja talouden tutkimus Labore, 15.12.2023)
  Malttamattomuus on tutkimusten mukaan yleinen inhimillinen ominaisuus, joka saa esimerkiksi kulutusmenot kasaantumaan tulojen maksupäivän jälkeisille päiville ja työnteon taas ajalle ennen deadlinea. Tällaisia malttamattomuuden ...
 • Uusi polvi ja politiikan suunta – Mitä nuoret ajattelevat yhteiskuntapolitiikasta? 

  Tukiainen, Janne; Maliranta, Mika; Rönkkö, Risto; Saari, Juho
  Labore Raportteja : 46 (Työn ja talouden tutkimus LABORE, 05.10.2023)
  Selvitämme tässä tutkimuksessa nuorten yhteiskuntapoliittisia kantoja. Tekniikkana käytetään satunnaiskokeellista kyselytutkimusmenetelmää (ns. conjoint-menetelmä), jossa vastaaja joutuu arvottamaan erilaisia yhteiskunta ...
 • Keli – Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla -projektin loppuraportti 

  Vilhula, Anna; Juntunen, Maiju; Sahari, Anna; Ahlvik, Lassi
  Keli-projektin loppuraportti (Tampereen kaupunki, 31.05.2023)
  Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on suuri haaste. Tähän haasteeseen Tampereen kaupunki lähti etsimään ratkaisua yhdessä ...
 • Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2023 (Taloustieteellinen Yhdistys, 21.12.2023)
  Tulotason muutosta eläkkeelle siirryttäessä on perinteisesti kuvattu eläkkeen korvaussuhteen avulla, jolla tarkoitetaan eläkkeen ja sitä edeltävän vakiintuneen työtulon suhdetta. Korvaussuhde soveltuu tilanteisiin, joissa ...
 • Inequality in Finland: 1987–2021 

  Paukkeri, Tuuli; Ravaska, Terhi; Riihelä, Marja
  IFS Report (Institute for Fiscal Studies, 29.11.2023)
  The Deaton Review Country Studies explore the development of inequality in Europe and North America across several decades, using a broad set of measures that are comparable across all countries. The report for Finland ...
 • Kasvun rajat murskattiin – mutta korjaako hintamekanismi? 

  Huhtala, Anni
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2022 (Taloustieteellinen Yhdistys, 19.12.2022)
 • The Devil Is in the Details: Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Muistio - ETLA Brief : No 120 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Mistä eläkeläisten tulot koostuvat? 

  Rantala, Juha; Riihelä, Marja
  Työeläke-lehti : 1:2023 (Eläketurvakeskus, 13.03.2023)
  Eläkeläisiä on yhteensä 1,6 miljoonaa. Joukko on tulotasoltaan hyvin moninainen. Eläkeläisissä on niin pieni-, keski- kuin hyvätuloisia. Myös tulojen koostumus vaihtelee.
 • Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : Väliraportti 

  Isotalo, Eetu; Karhunen, Hannu; Tuomala, Juha; Saarinen, Taina; Virtanen, Anne
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:34 (Valtioneuvoston kanslia, 02.05.2023)
  Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien ...
 • Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä 

  Ropponen, Olli; Viertola, Marika; Kari, Seppo; Valkonen, Tarmo
  ETLA Raportit : 138 (Taloustieto Oy, 12.04.2023)
  Kansainvälinen yritysverojärjestelmä onnistuu huomioimaan vain puutteellisesti useassa maassa tapahtuvan liiketoiminnan sekä konserni- ja yritysrakenteiden vaikutukset. Niinpä mm. EU ja OECD ovat tehneet useita ehdotuksia ...
 • Yhteishankinnat luovat mahdollisuuksia kustannussäästöille 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2023:15 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Suomessa tehdään kilpailluilta markkinoilta julkisia hankintoja yli 30 miljardilla eurolla joka vuosi. Aiempi tutkimus osoittaa, että julkisia hankintoja vaivaa kilpailun vähyys. Kun tarjoajia on vähän, kilpailua ei synny, ...
 • Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus 

  Baulia, Susmita; Halonen, Kirsi-Maria; Hyytinen, Ari; Kuusinen, Heidi; Nokso-Koivisto, Oskari; Pousi, Matias; Puhakainen, Essi; Siikanen, Markku; Tukiainen, Janne; Virtanen, Joosua
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:30 (Valtioneuvoston kanslia, 25.04.2023)
  Arvioimme yhteishankintojen kustannusvaikuttavuutta Suomessa havaintoaineistojen ja haastattelujen avulla. Yhteishankintojen standardoidut hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin itsenäisissä hankinnoissa, mutta erot ovat melko ...
 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu : Väliraportti 

  Sarvimäki, Matti; Alasuutari, Maarit; Harjunen, Oskari; Holvio, Anna; Izadi, Ramin; Kalland, Mirjam; Kuusiholma-Linnamäki, Julia; Laakso, Mikko-Jussi; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Muhonen, Heli; Räsänen, Pekka; Salmela-Aro, Katariina; Saranko, Lotta; Sulkanen, Mimmu; Upadyaya, Katja
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2023:19 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 12.04.2023)
  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu toteutetaan satunnaistettuna kenttäkokeiluna 148 kunnassa. Siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin. Kokeilun ...
 • Elinkaaripäästöihin perustuva kulutusverotus 

  Remes, Piia; Nissinen, Ari; Ollikka, Kimmo; Forsius, Kaj; Heinonen, Tero; Horn, Susanna; Judl, Jáchym; Jurvanen, Outi; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Salo, Marja; Savolainen, Hannu; Soimakallio, Sampo; Toivonen, Teemu
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:23 (Valtioneuvoston kanslia, 14.04.2023)
  Sekä kotimaisia että tuontituotteita koskeva elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero on yksi ehdotettu tapa kompensoida ilmastopolitiikan luomia eroja kustannustasossa sekä hillitä mahdollista hiilivuotoa. Kulutusverot ...
 • Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti 

  Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Timo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Mäkiaho, Jari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2023:20 (Valtioneuvoston kanslia, 03.04.2023)
  Työllisyyden kuntakokeilujen arvioinnin toinen väliraportti perustuu kuntatason tilastoaineistoihin ja kokeilujen johdolle osoitettuun kyselyyn (n=164). Tilastollisissa arvioinneissa kokeilulla ei havaittu merkittäviä ...

Näytä lisää