Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Lisää tutkimuslukutaitoa 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2020 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 06.10.2020)
  Yhteiskunnallisen tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on ymmärtää syy-seuraussuhteita. Miten koulutus vaikuttaa työuraan? Miten asumistuki vaikuttaa tuensaajien asumisvalintoihin? Miten verotus ohjaakäyttäytymistä? On ...
 • Muuttaako koronakriisi käsitystämme julkisen vallan tehtävistä? 

  Eerola, Essi; Kotakorpi, Kaisa
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2020 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 11.06.2020)
  Koronavirus ja sen leviämisen rajoittamiseksi tehtävät toimet aiheuttavat laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Tukitoimet ovat tärkeitä kriisistä toipumisen turvaamiseksi, mutta kasvattavat julkisia ...
 • Energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet 

  Laukkanen, Marita
  Taustaraportti (Yritystukien tutkimusjaosto, 03.04.2020)
  Tässä raportissa käydään läpi suurimmat energian tuotantoon ja energian käyttöön liittyvät yritystuet Suomessa. Raportti etenee rakenteen osalta yleisestä yksityiskohtaisempaan. Ensin pohditaan lyhyesti yritystuen määritelmää, ...
 • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019 

  Tervola, Jussi; Hänninen, Teemu; Lehtinen, Anna-Reetta; Mäkinen, Lauri; Riihelä, Marja; Moisio, Pasi; Korpela, Tuija; Mukkila, Susanna; Niemelä, Mikko; Törmälehto, Veli-Matti
  Työpaperi (THL, 03.05.2019)
  Vuosien 2015-2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista ...
 • Ilmastonmuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset 

  Meriläinen, Päivi; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Hokajärvi, Anna-Maria; Simola, Antti; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja
  Raportti : 10/2019 (Suomen Ilmastopaneeli, 2019)
  Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään ...
 • Discrete earnings responses to tax incentives: Empirical evidence and implications 

  Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas
  TyöpapereitaWorking Papers : 326 (Palkansaajien tutkimuslaitosLabour Institute for Economic Research, 17.01.2019)
  Tässä tutkimuksessa tutkitaan diskreettien valintajoukkojen vaikutusta palkansaajien työn tarjonnan reagoimiseen tuloveroihin. Artikkelin empiirisessä osiossa hyödynnetään opintotuen tulorajojen aiheuttamaa tuloveroissa ...
 • Kapitaatiokorvaukset sote-keskuksen suoran valinnan palveluissa 

  Häkkinen, Unto; Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Haula, Taru; Kapiainen, Satu; Korajoki, Merja; Mäklin, Suvi; Peltola, Mikko; Puroharju, Tuuli
  Työpaperi : 3/2019 (THL, 23.01.2019)
  Kiinteään yksilötason korvaukseen pohjautuvassa rahoituksessa tuottajalle asiakkaasta maksettavan korvauksen tulee perustua henkilön odotettavissa olevasta palveluiden tarpeesta. Tätä ns. kapitaatiokorvausta varten tulee ...
 • Promoting education under distortionary taxation 

  Haaparanta, Pertti; Shankar, Ravi; Paukkeri, Tuuli; Pirttilä, Jukka; Tuomala, Matti
  WIDER Working Paper : 18/2019 (UNU-WIDER, 03 / 2019)
  How does the public provision of education and the deployment of distortionary tax and subsidy instruments differ when the government’s objective is conventional welfarist compared to when the objective is the non-welfarist ...
 • Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa 

  Jahnukainen, Markku; Kivinen, Aapo; Kortelainen, Mika
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2020 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.03.2020)
  Erityisopetus ja erityisen tuen osana yksilöllistettyjen oppimäärien käyttö ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä perusopetuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, miten erityisoppilaiden eri taustatekijät korreloivat ...
 • Köyhyys ja köyhyyden pitkittyminen Suomessa 

  Kauhanen, Arttu; Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 1/2020 (Taloustieteellinen yhdistys, 09.03.2020)
  Artikkelissa tarkastelemme vuosituloihin perustuvan köyhyyden rinnalla pitkittynyttä köyhyyttä mitoilla, joissa köyhyysriskin lisäksi otetaan huomioon köyhien välinen eriarvoisuus. Köyhyyttä tutkitaan sen keston, ...
 • Maataloustukipolitiikka on heikentänyt maan tehokasta allokoitumista 

  Simola, Antti
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Artikkeli perustuu Helsingin yliopistossa 1.3.2019 tarkastettuun maatalousekonomian väitöskirjaan Essays on agricultural policies and land use.
 • Self-Selection and Motivations of Emigrants from a Welfare State 

  Kauppinen, Ilpo; Nikolka, Till; Poutvaara, Panu
  EconPol Policy Report : 19/2019 (ifo Institute, 15.12.2019)
  This report analyzes self-selection and motivations of emigrants from Denmark, one of the richest and most redistributive welfare states in the world. Authors Ilpo Kauppinen (EconPol Europe, VATT Institute for Economic ...
 • Tutkimus lääkemarkkinoiden välisistä heijastusvaikutuksista 

  Siikanen, Markku
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 10.12.2019)
  Kirjoitus perustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 19. elokuuta 2019 tarkastettuun väitöskirjaan Industrial Organization Study on Spillovers Between Pharmaceutical Markets. Tutkimus perustuu ajatukseen, jossa ...
 • Macroprudential Measures and Taxation in the Housing Markets 

  Eerola, Essi
  EconPol Policy Brief : 17/2019 (ifo Institute, 04 / 2019)
  The recent financial crisis and subsequent global recession have been followed by a wave of macroprudential measures in the housing market. At the same time, governments have a long tradition of conducting tax policies ...
 • Energiantuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa: Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta 

  Koljonen, Tiina; Laukkanen, Marita; Ollikainen, Markku; Lehtilä, Antti; Eerola, Essi; Koreneff, Göran; Kyritsis, Evangelos; Lindroos, Tomi J.; Ollikka, Kimmo; Pursiheimo, Esa; Rämä, Miika; Siikavirta, Hanne
  VTT Technology : 359 (VTT, 10 / 2019)
  Energiantuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa -selvityksen tavoitteena oli arvioida, miten energiaverotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja yhteen sovittamalla tuetaan Suomen siirtymistä ...
 • Effects of Housing Transfer Taxes on Household Mobility 

  Eerola, Essi; Harjunen, Oskari; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
  CESifo Working Papers : 7750/2019 (Munich Society for the Promotion of Economic Research - CESifo GmbH, 26.07.2019)
  Housing transfer taxes are fiscally important in many countries despite evidence of substantial welfare losses found in several quasi-experimental studies. Research designs used in this prior literature are prone to ...
 • Asuinalueiden segregaatio ja naapurustovaikutukset 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Kirjoituksessa esitellään segregaation syntymekanismeja. Jos asuinalueet ovat laadultaan ja saavutettavuudeltaan erilaisia, ne eriytyvät asukkaiden tulotason mukaan. Tämä tarkoittaa, että satunnaisesti poimitun kotitalouden ...
 • Asumisen tukeminen ja kaupungistuminen 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2019 (Taloustieteellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Asumisen tukiin on tehty viime vuosina paljon muutoksia. Yleistä asumistukea uudistettiin merkittävästi vuoden 2015 alussa, kun pinta-alanormeihin ja neliövuokranormeihin perustuvasta monimutkaisesta järjestelmästä siirryttiin ...
 • Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi 

  Pekkarinen, Tuomas; Tuomala, Juha
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:46 (Valtioneuvoston kanslia, 28.06.2019)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitorahan käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjolla oleva joustava hoitoraha ...
 • Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla 

  Einiö, Elias; Hyytinen, Ari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:45 (Valtioneuvoston kanslia, 27.06.2019)
  Toisin kuin monilla muilla yhteiskunnan alueilla (mm. lääketiede ja sosiaaliturva) yritystukien vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kontrolloiduilla ja etukäteen suunnitelluilla tieteellisillä kokeilla. Tämä siitäkin ...

Näytä lisää