Julkinen talous

 

Sisältää julkisyhteisöjen taloutta ja toimintaa kuvaavia tilastojulkaisuja, mm. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastoja. Sisältää myös tilastoja valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämistä tuista ja rahoituksista, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijäämistä ja veloista.Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää