Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "panos-tuotosanalyysi"

  • Alueellinen panos-tuotos 1995 : taulukot ja laadintamenetelmät 


   Kansantalous : 2000:19 (Tilastokeskus, 2000)
   Alueellinen panos-tuotos 1995 -julkaisu (APT95) sisältää alueelliset panos-tuotos -tilastotaulukot vuodelta 1995. Järjestelmään on ensimmäistä kertaa Suomessa laadittu samanaikaisesti ns. tarjonta- ja käyttötaulukot sekä ...
  • Alueelliset kauppavirrat Suomessa 1996 : ennakkotietoja alueellisesta panos-tuotos tutkimusprojektista 


   Kansantalous : 1999:19 (Tilastokeskus, 1999)
   Julkaisu kuvaa maakunnittaisten ja toimialoittaisten kauppavirtojen markkamääräistä jakautumista vuonna 1996. Kauppavirrat perustuvat erilliseen kyselyyn, jonka asianmukaisesti täytetyt vastaukset on tilastollisin menetelmin ...
  • Panos-tuotos 1985 


   Kansantalous : 1988:1 (Tilastokeskus, 1988)
  • Panos-tuotos 1989 : taulukot 


   Kansantalous : 1992:17 (Tilastokeskus, 1992)
  • Panos-tuotos 1992 


   Kansantalous : 1995:9 (Tilastokeskus, 1995)
   Panos-tuotostaulukoissa tarkastellaan taloutta samanaikaisesti sekä kysynnän että tarjonnan kannalta. Niissä kuvataan hyödykkeiden kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tarjontaa sekä hyödykkeiden käyttöä ...
  • Panos-tuotos 1992-1993 


   Kansantalous : 1996:19 (Tilastokeskus, 1996)
   Panos-tuotostaulukoissa tarkastellaan taloutta samanaikaisesti sekä kysynnän että tarjonnan kannalta. Niissä kuvataan hyödykkeiden kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tarjontaa sekä hyödykkeiden valmistamiseen ...
  • Talouden rakenne 1995-2000 : tarjonta- ja käyttötaulukot, panos-tuotos 


   Kansantalous : 2003:4 (Tilastokeskus, 2003)
   Tässä julkaisussa Suomen talouden rakennetta tarkastellaan tarjonta- ja käyttötaulukoiden sekä niistä muodostettujen panos-tuotostaulukoiden avulla. Tarjonta- ja käyttötaulukot kuvaavat kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista ...