Hereditas culturalis

 

Åbo Akademis bibliotek har ett i finländska förhållanden stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Inom projektet Hereditas culturalis görs detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar.

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää