Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Puolustusvoimauudistuksen aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Valmisteluraportit : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.03.2013)
   Vuosina 2012–2015 toteutettavassa puolustusvoimauudistuksessa (PVU) lakkautetaan ja yhdistetään useita joukko-osastoja eri puolilla Suomea sekä organisoidaan uudelleen puolustusvoimien tukitoimintoja ja logistiikkaa. Tässä ...
  • Puolustusvoimien kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT Muistiot : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan puolustusvoimien ja asevelvollisuusjärjestelmän ja niiden kehittämisvaihtoehtojen kustannuksia kansantaloudellisesta näkökulmasta dynaamisen, yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa ...
  • Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...
  • Päivittäistavarakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden alentamisen vaikutus alkoholin kulutukseen ja kuolemiin 

   Tiihonen, Jari; Kangasharju, Aki; Mäkelä, Pia; Saari, Juho; Österberg, Esa
   VATT Valmisteluraportit : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan päivittäistavarakaupoissa myydyn keskioluen myynnin lopettamisen vaikutus Ruotsin alkoholinkulutukseen ja vastaavanlaisen toimenpiteen vaikutus alkoholinkulutukseen ja alkoholin aiheuttamaan ...
  • Ravintoloiden arvonlisäveroalennuksen hintavaikutukset 

   Kosonen, Tuomas; Harju, Jarkko
   VATT Muistiot : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.11.2010)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan ravintoloiden arvonlisäverokannan alentamisen vaikutuksia ravintolapalveluiden hintoihin. Arvonlisäveroa alennettiin heinäkuun 2010 alusta lähtien 22 prosentista 13 prosenttiin. Tutkimuksessa ...
  • Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki 

   Berghäll, Elina
   VATT Muistiot : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
   Senaatti-kiinteistöt tilasi VATT:lta laskelmat vuoden 2013 kustannustensa ja investointiensa työllisyysjalanjäljestä sekä työllisyyskertoimet toteutuneiden kustannustensa työllistävyysvaikutusten arvioimiseen. Työ toteutettiin ...
  • Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti 

   Kuusi, Osmo
   VATT Muistiot : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.10.2009)
  • Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? 

   Koivulampi, Julienne
   VATT Muistiot : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2015)
   Ydinvoimasta on käyty Suomessa aika ajoittain vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, ja aiheeseen liittyy voimakkaita näkemyksiä. Ydinvoima on monelta osin erityinen energiamuoto, jota viranomaiset säätelevät, minkä lisäksi ...
  • Suomen ja Viron välinen rajakauppa 

   Kerkelä, Leena
   VATT Muistiot : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.11.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan Viron ja Suomen välistä rajakauppaa eli ostosmatkailua. Rajakauppaan vaikuttavat maiden väliset hintaerot, joista veroerot ovat selkeimmin havaittavissa. Rajakauppa on kuitenkin myös osa maiden ...
  • Suomen verotus kansainvälisessä vertailussa 

   Kröger, Outi
   VATT Muistiot : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2011)
   Tässä muistiossa luodaan katsaus verotuksen kehitykseen Suomessa ja muissa teollisuusmaissa. Tavoitteena on antaa yleiskuva tärkeimmistä verotulojen lähteistä ja verotuksen kokonaistasosta sekä niissä tapahtuneesta ...
  • Tekevätkö yritykset korotettuja poistoja? 

   Grönberg, Sami
   VATT Muistiot : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.06.2015)
   Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. Tässä muistiossa arvioidaan näiden korotettujen poistojen käyttöastetta. Tulosten ...
  • Terveellisten elintapojen taloudelliset ohjauskeinot 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.02.2013)
   Tämän HYVINVOIPA-hankkeen osion tavoitteena on koota kansallinen ja eurooppalainen kokemus verotuksen ja hinnoittelun ohjaustoimista elintarvikkeiden hyvien valintojen ja liikunta‐aktiivisuuden lisäämiseksi sekä tutkia ...
  • Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta 

   Seppälä, Timo; Linna, Miika; Elonheimo, Outi
   VATT Valmisteluraportit : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.12.2014)
   Julkisen terveydenhuollon kustannukset muodostavat merkittävän osan valtion ja kuntien menoista. Valtion Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –ohjelma (aiemmin Tuottavuusohjelma) pyrkii osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua ...
  • The Corona Crisis and Household Income: The Case of a Generous Welfare State 

   Kyyrä, Tomi; Pirttilä, Jukka; Ravaska, Terhi
   VATT Mimeo : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.02.2021)
   Using a microsimulation approach, this paper evaluates the distributional consequences of the Covid-19 pandemic in Finland. We use up-to-date administrative data on incomes and employment developments in 2020 at the entire ...
  • Todistusvalintahankkeen loppuraportti 

   Hakanen, Mila; Kalmbach, Aino; Kuuppelomäki, Tiina; Lauronen, Tina; Suhonen, Tuomo; Virkola, Tuomo
   VATT Muistiot : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.06.2023)
   Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinta on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viime vuosina. Näistä muutoksista ehkä merkittävin oli vuonna 2020 toteutettu opiskelijavalintauudistus, joka lisäsi suoraan todistusvalinnalla ...
  • Tulevaisuuden vihreät ammatit ja ilmastonmuutoksen vastahakoinen hyväksyminen 

   Kuusi, Osmo
   VATT Muistiot : 26 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.01.2013)
   Muistiossa esitetään yhteenveto vuosina 2009–2012 toteutetun kahteen osahankkeeseen perustuvan projektin tuloksista. Toinen osahankkeista oli eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Metsät-Ravinto-Vesi -hanke ja toinen VATT:n ...
  • Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin 

   Ylinen, Tuuli
   VATT Valmisteluraportit : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Suomessa suurimmat yksityiset työnantajat ovat olleet velvollisia korvaamaan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai täysimääräisinä Työntekijäin eläkelain (TEL) syntymästä 1960-luvulla asti ...
  • Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa 

   Mitrunen, Matti
   VATT Muistiot : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.05.2013)
   Suomen työmarkkinat ovat polarisoitumassa, eli keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin verrattuna on laskenut. Esimerkiksi lähihoitajien ja diplomi-insinöörien työvoimaosuudet ovat ...
  • Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? 

   Viitamäki, Heikki
   VATT Muistiot : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.08.2015)
   Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ...
  • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa 

   Suhonen, Tuomo
   VATT Muistiot : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)