VATT Muistiot

 

Uusimmat viitteet

 • Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista 

  Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
  VATT Muistiot : 59 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
  Suomen perustulokokeilussa tutkittiin Kelan työttömyysetuuksien korvaamista 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Kokeilu toteutettiin satunnaistamalla 2 000 työtöntä perustulolle vuosien 2017–18 ajaksi. Perustulo oli ...
 • Monikansallisten yritysten voitonsiirto ja yhteisöveropohjan rapautuminen – kokoluokan arviointia kansainvälisen kirjallisuuden valossa 

  Lumme, Mikko; Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.06.2020)
  Tässä muistiossa kartoitamme yritysten voitonsiirron vuoksi tapahtuvan yhteisöveropohjien rapautumisen suuruusluokkaa kirjallisuuden tarjoamien tulosten avulla. Lisäksi keskustelemme arvioiden taustalla olevista ...
 • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

  Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
  VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
  Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
 • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

  Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
  VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
  Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
 • Globalisaatio, digitalisaatio ja kansainvälinen yritysverotus 

  Kari, Seppo; Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
  Kansainvälisen yritysverotuksen voimassa olevat periaatteet luotiin 1920-luvulla. Niiden keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä missä yrityksellä on arvoa luovaa toimintaa (lähdevaltioperiaate). Globalisaatio ...
 • Expanding access to administrative data: The case of tax authorities in Finland and the UK 

  Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
  VATT Muistiot : 54 (VATT Institute for Economic Research, 20.03.2018)
  We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data and in cooperating with the tax authority, including running field experiments. We reflect on practical solutions to these issues, ...
 • Yritysverotuksen vaikutus rahoitus- ja investointikannusteisiin 

  Kari, Seppo; Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2016)
  Suomen yritysverotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla velkarahoitusta ja kohteista muun muassa raskaita koneinvestointeja. VATT:n tuoreessa selvityksessä analysoidaan ratkaisutapoja näiden ...
 • Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? 

  Koivulampi, Julienne
  VATT Muistiot : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2015)
  Ydinvoimasta on käyty Suomessa aika ajoittain vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, ja aiheeseen liittyy voimakkaita näkemyksiä. Ydinvoima on monelta osin erityinen energiamuoto, jota viranomaiset säätelevät, minkä lisäksi ...
 • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

  Rauhanen, Timo
  VATT Muistiot : 51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2015)
  Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ...
 • Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? 

  Viitamäki, Heikki
  VATT Muistiot : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.08.2015)
  Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ...
 • Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti 

  Paasiniemi, Markus
  VATT Muistiot : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2015)
  Tässä muistiossa tarkastellaan opintotuen tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden työntarjontaan. Tulorajojen vaikutukset opiskelijoiden työntarjontaan ovat huomattavia. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama ...
 • Tekevätkö yritykset korotettuja poistoja? 

  Grönberg, Sami
  VATT Muistiot : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.06.2015)
  Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. Tässä muistiossa arvioidaan näiden korotettujen poistojen käyttöastetta. Tulosten ...
 • Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki 

  Berghäll, Elina
  VATT Muistiot : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
  Senaatti-kiinteistöt tilasi VATT:lta laskelmat vuoden 2013 kustannustensa ja investointiensa työllisyysjalanjäljestä sekä työllisyyskertoimet toteutuneiden kustannustensa työllistävyysvaikutusten arvioimiseen. Työ toteutettiin ...
 • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa 

  Suhonen, Tuomo
  VATT Muistiot : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
 • Asumistuen tulorajojen vaikutus yksinasuvien verotettaviin tuloihin 

  Ahti, Miro
  VATT Muistiot : 43 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.02.2015)
  Julkisuudessa nostetaan usein esille kannustinloukut, joilla viitataan sosiaaliturvan aiheuttamiin korkeisiin rajaveroasteisiin. Kun pienituloisen henkilön tulot kasvavat, hänen sosiaalitukensa yleensä laskevat. Sosiaalitukien ...
 • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

  Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
  Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
 • Luovutusvoittoverotus – taloudellisia näkökohtia ja maiden välistä vertailua 

  Eerola, Essi
  VATT Muistiot : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2015)
  Muistiossa tarkastellaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia ja arvioidaan tutkimuskirjallisuuden avulla veron vaikutuksia. Tarkastelussa keskitytään erityisesti oman asunnon luovutusvoittoverotukseen ...
 • Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta 

  Grönberg, Sami; Rauhanen, Timo
  VATT Muistiot : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.01.2015)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään pienituloisten eläkeläisten kotitalousvähennyksen käyttöä. Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jota haki vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 henkilöä. Hakemusten perusteella ...
 • Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta 

  Seppälä, Timo; Linna, Miika; Elonheimo, Outi
  VATT Valmisteluraportit : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.12.2014)
  Julkisen terveydenhuollon kustannukset muodostavat merkittävän osan valtion ja kuntien menoista. Valtion Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –ohjelma (aiemmin Tuottavuusohjelma) pyrkii osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua ...
 • Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet 

  Matikka, Tuomas
  VATT Muistiot : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.12.2014)

Näytä lisää