Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
   VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
   Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...